Ο ραγδαίος ψηφιακός μετασχηματισμός που βιώνουμε έχει ως βασικά χαρακτηριστικά του την αποκέντρωση και την ψηφιοποίηση, συνεπώς η χρήση των αποκεντρωμένων τεχνολογιών DLT (Distributed Ledger Technologies) αποτελεί το κύριο θεμέλιο της οικοδόμησης του Web 3.0. Οι επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να αξιοποιήσουν σωστά αυτές τις τεχνολογίες θα είναι ικανές να επιταχύνουν την ψηφιακή τους μετάβαση και τελικά να διαπρέψουν στον κλάδο τους.

Έτσι το Blockchain in Business Conference 2021, που διοργανώνεται από το netweek και την BOUSSIAS σε συνεργασία με το Hellenic Blockchain Hub, έχει ως στόχο να αναδείξει την επίδραση των τεχνολογιών Blockchain στις επιχειρήσεις και τους μεγάλους οργανισμούς, όπως τις βιώνουν και τις μελετάνε στελέχη και επιστήμονες από την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο. Μέσα στην πλούσια ατζέντα του συνεδρίου θα ανακαλύψετε πολλούς Keynote και International Speakers οι οποίοι έρχονται να μεταλαμπαδεύσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους στην ψηφιακή σκηνή του συνεδρίου. Κλείστε τη θέση σας για το Blockchain in Business Conference που θα λάβει χώρα στις 8 Δεκεμβρίου με μια πλήρως ψηφιακή μορφή.