Από την προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη έως τα συνεργατικά ρομπότ, οι τάσεις της ρομποτικής και του αυτοματισμού αναδιαμορφώνουν τις βιομηχανίες παγκοσμίως. Τα έξυπνα εργοστάσια, τα αυτόνομα οχήματα και η εξατομικευμένη ρομποτική προαναγγέλλουν ένα μέλλον, όπου η αυτοματοποίηση θα ενσωματώνεται απρόσκοπτα στην καθημερινή μας ζωή, ξεκλειδώνοντας απεριόριστες δυνατότητες.

Καθώς διανύουμε τον 21ο αιώνα, η πρόοδος της τεχνολογίας συνεχίζει να αλλάζει εκ βάθρων τη ζωή και την εργασία μας. Από τα αυτόνομα οχήματα στους δρόμους, ως τα ευφυή ρομπότ που συνεργάζονται με ανθρώπους στα εργοστάσια, ο τομέας της ρομποτικής και των αυτοματισμών αποτελεί πεδίο πρωτόγνωρης ανάπτυξης και καινοτομίας.
Σύμφωνα με έρευνες, η παγκόσμια αγορά των βιομηχανικών ρομπότ αναμένεται ότι θα αυξάνεται κατά 10,7% ετησίως από το 2023 έως το 2030, ξεκινώντας από τα $27,11 δισ. το 2023 και φτάνοντας τα $60,57 δισ. το 2030. Είναι γεγονός ότι το Industry 4.0 οδήγησε σε αύξηση της χρήσης των έξυπνων βιομηχανικών συστημάτων και των ρομπότ. Έτσι, εκτιμάται ότι τα ρομποτικά εξαρτήματα πρόκειται να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια αγορά, ενώ η ρομποτική εφαρμογή που αναμένεται να εμφανίσει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά την περίοδο 2023-2030 είναι αυτή της διακίνησης.

Ας δούμε, αρχικά, λίγα πράγματα για την ιστορία αυτών των μηχανημάτων, που σήμερα πλέον αποτελούν άξιους συνεργάτες και πολύτιμους βοηθούς μας.
Οι ρίζες της ρομποτικής εντοπίζονται στην αρχαιότητα, με πρώιμα παραδείγματα «αυτόματων» στην ελληνική μυθολογία και την κινέζικη λαογραφία. Ωστόσο, η γένεση της σύγχρονης ρομποτικής ταυτίζεται με τη δημιουργία του πρώτου βιομηχανικού ρομπότ, του Unimate, τη δεκαετία του ‘50.
Τα πρώτα ρομπότ είχαν μεγάλο μέγεθος και βάρος και χρησιμοποιούνταν κυρίως σε βιομηχανικό περιβάλλον, για εργασίες όπως η συγκόλληση και η βαφή. Μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες, ο τομέας της ρομποτικής αναπτύχθηκε ραγδαία, χάρις στην πρόοδο που σημειώθηκε σε πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, ενώ η ανάπτυξη αυτή συνεχίζεται επιταχυνόμενη και μέσα στον 21ο αιώνα.

To ρομποτικό οικοσύστημα στην Ελλάδα
Στη χώρα μας έως τώρα δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο, με μακροχρόνια στρατηγική και συγκεκριμένους στόχους. Έτσι, η δημιουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ρομποτικής, το καθιστά το πλέον κατάλληλο για να απαντηθούν οι προκλήσεις του ρομποτικού οικοσυστήματος. «Αρχικά πρέπει να ορισθεί και γνωρισθεί το οικοσύστημα και να αναπτυχθούν οι δυνατότητές του, έτσι ώστε να μπορεί να προτείνει λύσεις σε μεγάλες προκλήσεις. Επιπλέον, προέχει και η δημιουργία κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου για τη ρομποτική στην Ελλάδα», λέει ο Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ, Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ με ΕΚ Αθηνά και Ινστιτούτο Ρομποτικής (Ι.Ρο). Το Ι.Ρο. είναι το νεότερο Ινστιτούτο του Ε.Κ. Αθηνά με στόχο τη δημιουργία προηγμένου προγράμματος Ρομποτικής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης σε συνδυασμό με τη βιομηχανική καινοτομία και τη συνεργασία με το Ελληνικό οικοσύστημα ρομποτικής.

«Ως προς το τελευταίο, το Ι.Ρο. έχει έλθει σε επαφή με μεγάλο μέρος του οικοσυστήματος. Σκοπεύει να καταγράψει και να οργανώσει όλο το οικοσύστημα της ρομποτικής και να το διασυνδέσει με το αντίστοιχο της διασποράς, ώστε να δημιουργηθεί ένας πόλος ρομποτικής. Επίσης, στο Ι.Ρο. θα αναπτυχθεί ένα υπερεργαστήριο Makerspace όπου θα μπορούν να υλοποιούνται κάθε είδους ρομποτικά συστήματα μέσω κατάλληλου εξοπλισμού, μηχανικών και εξειδικευμένων τεχνιτών. Μετά από συμφωνία, το Makerspace θα είναι προσβάσιμο στο οικοσύστημα, έτσι ώστε καινοτόμες ιδέες να υλοποιούνται γρήγορα», επισημαίνει ο κ. Παπαδόπουλος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ι.Ρο. θα εκπονήσει οδικό χάρτη για την εθνική στρατηγική για τη ρομποτική και θα καλύπτει πρωτοβουλίες Έρευνας και Ανάπτυξης, δεξιότητες και δια βίου μάθηση, διατομεακή υιοθέτηση της ρομποτικής και ευκαιρίες συνεργασίας με τον δημόσιο τομέα.

Καινοτομίες στα υλικά και στο σχεδιασμό
Η εξέλιξη της ρομποτικής αποτυπώνει την προσήλωσή του ανθρώπου στην επιδίωξη της τεχνολογικής προόδου. Σήμερα, καθώς η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης προσέφερε νέες λειτουργικότητες και δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τον άνθρωπο, τα ρομπότ έχουν ήδη κατακτήσει τη θέση τους στον τομέα της υγείας, των μεταφορών και της εξερεύνησης του διαστήματος.

Οι καινοτομίες των τελευταίων ετών στα υλικά ή στο σχεδιασμό, συμβάλλουν στην ανάπτυξη πιο αποδοτικών ρομποτικών συστημάτων. «Τέτοιες καινοτομίες περιλαμβάνουν τους αισθητήρες υψηλής ακρίβειας όπως οι σαρωτές λέιζερ και οι κάμερες υψηλής ανάλυσης, που βελτιώνουν την ανίχνευση και την ακρίβεια των ρομποτικών συστημάτων, ενώ μειώνουν την πιθανότητα επικίνδυνων σφαλμάτων», σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει την αυτόνομη λήψη αποφάσεων και την προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Ο σχεδιασμός προηγμένων αλγορίθμων ασφαλείας βοηθά στη δημιουργία αξιόπιστων ρομποτικών συστημάτων. Χάρη στα νέα μαλακά πολυμερή, κατασκευάζονται βραχίονες ή αρπάγες που έχουν χαρακτηριστικά παρόμοια με το ανθρώπινο χέρι και εκτελούν εργασίες όπως ο άνθρωπος, με μεγάλη ασφάλεια τόσο για τα προϊόντα όσο και για εργαζόμενους. Επίσης, με χρήση σύνθετων υλικών κατασκευάζονται βραχίονες, πόδια, και ιπτάμενα ρομπότ, με μεγάλη αντοχή αλλά μικρό βάρος, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.
Ακολουθούν οι νέες τάσεις στην ρομποτική, καθώς και εφαρμογές που είναι πιθανό να κυριαρχήσουν στη βιομηχανία μέσα στα επόμενα χρόνια.

Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση
Στο προσκήνιο της τεχνολογικής προόδου, η ΑΙ και η μηχανική μάθηση, εμφανίζονται ως λαμπεροί πρωταγωνιστές. «H τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αντίληψη του χώρου και των αντικειμένων σε αυτόν, στην επικοινωνία με τον άνθρωπο μέσω της γλώσσας και στον έλεγχο υψηλού επιπέδου, όπως στη λήψη αποφάσεων και στον σχεδιασμό της απόκρισής τους. Αυτά επιτυγχάνονται μέσω της μηχανικής όρασης, μέσω βελτιωμένης επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας, μέσω της χρήσης ενισχυτικής μάθησης για προσαρμοστική και αυτόνομη συμπεριφορά, και μέσω βελτιστοποίησης της κίνησής τους ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά», σημειώνει ο κ. Παπαδόπουλος.
Επιχειρήσεις σε κάθε τομέα της βιομηχανίας αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες για να βελτιώνουν διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να αυτοματοποιούν διεργασίες και να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα από τεράστιο όγκο δεδομένων. Με τη βοήθεια της ΑΙ η εμπειρία πελάτη γίνεται εξατομικευμένη, είτε αφορά τις διαφημίσεις είτε το περιεχόμενο στα κοινωνικά δίκτυα. Στον τομέα της υγείας, η ΑΙ επιταχύνει την ανακάλυψη νέων φαρμάκων βελτιώνοντας την ακρίβεια της διάγνωσης, ενώ τα αυτόνομα οχήματα και τα έξυπνα σπίτια γίνονται όλο και πιο συνηθισμένα, και πάλι χάρις στην τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση. Η αυξανόμενη ζήτηση για επιστήμονες εξειδικευμένους στην τεχνητή νοημοσύνη και η άνθηση στην έρευνα και ανάπτυξη του τομέα φανερώνει ότι η τάση αυτή δεν θα είναι παροδική.

Συνεργατικά ρομπότ
Τα cobots, αποτελούν νέα ακμάζουσα τάση στον τομέα των αυτοματισμών. Είναι σχεδιασμένα για να εργάζονται δίπλα σε ανθρώπους, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την ασφάλειά τους, και αυξάνοντας την ευελιξία της παραγωγικής διαδικασίας.
Ένας βασικός λόγος για τον οποίο τα cobots χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, ιδίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το γεγονός ότι είναι σχετικά οικονομικά και ενσωματώνονται εύκολα σε υπάρχουσες διαδικασίες.

«Τα συνεργατικά ρομπότ συνεργάζονται με ανθρώπους στο χώρο εργασίας, και άρα αλλάζουν την εργασία στο εργοστάσιο, επιτρέποντας στους ανθρώπους και τα ρομπότ να συνεργάζονται αποτελεσματικά, αξιοποιώντας τις εξειδικευμένες δυνατότητες του καθενός», λέει ο κ. Παπαδόπουλος και συνεχίζει: «Aυξάνουν την παραγωγικότητα, μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμού, αναλαμβάνουν επαναλαμβανόμενες, επικίνδυνες ή κοπιώδεις εργασίες και βελτιώνουν την ποιότητα και την ακρίβεια των παραγόμενων προϊόντων. Συνήθως χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία μικροηλεκτρονικής, τη βιομηχανία τροφίμων, και τη φαρμακευτική βιομηχανία».
Η τάση των συνεργατικών ρομπότ ενισχύεται από την ανάγκη της βιομηχανίας να εφαρμόσει προσαρμοστικές λύσεις αυτοματισμού που υποστηρίζουν την ανθρώπινη εργασία σε διάφορες θέσεις, από τη συναρμολόγηση έως τον έλεγχο ποιότητας.

Ήπια ρομποτική
Με επίκεντρο τη δημιουργία ρομπότ με εύκαμπτα, μορφοποιήσιμα υλικά που μιμούνται τους φυσικούς οργανισμούς, η ήπια ρομποτική αποτελεί δυναμική τάση. Η καινοτόμα αυτή προσέγγιση οδηγεί σε ρομπότ που εκτελούν εργασίες με «ανθρώπινο άγγιγμα» και προσαρμοστικότητα, και επομένως είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τομείς όπως αυτούς της υγείας ή της βιομηχανικής παραγωγής.
Η τάση ενισχύεται από την ανάγκη της παραγωγής ρομπότ που είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους με ασφάλεια, και να διαχειρίζονται ευαίσθητα αντικείμενα σε περιβάλλοντα όπου τα συμβατικά, δύσκαμπτα ρομπότ δεν θα μπορούσαν να το κάνουν.
Καθώς τα υλικά και οι κατασκευαστικές τεχνικές βελτιώνονται, η ήπια ρομποτική βρίσκει εφαρμογή σε πλήθος πεδίων, και υπόσχεται ένα μέλλον που χαρακτηρίζεται από ποικιλόμορφες και προσαρμοστικές λύσεις αυτοματισμού.

Ρομποτική σμήνους
Η ρομποτική σμήνους είναι ένα πεδίο εμπνευσμένο από τη συλλογική συμπεριφορά των κοινωνικών εντόμων, το οποίο κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στον τομέα της ρομποτικής και των αυτοματισμών. Περιλαμβάνει πολυάριθμα, συνήθως απλά ρομπότ, τα οποία εργάζονται μαζί με συντονισμένο τρόπο για να εκτελούν σύνθετες εργασίες.
Η ρομποτική σμήνους έγινε δημοφιλής κυρίως χάρις στη διαφαινόμενη δυναμική της να επηρεάσει ριζικά μια σειρά από εφαρμογές, από την περιβαλλοντική παρακολούθηση έως τη γεωργία και την εφοδιαστική. Προσφέρει πλεονεκτήματα όπως εφεδρικότητα, προσαρμοστικότητα και στιβαρότητα, ενώ θεωρείται κατάλληλη να αντιμετωπίσει προκλήσεις όπως η διαχείριση καταστροφών και η γεωργία ακριβείας.
Περαιτέρω εξέλιξη των αλγόριθμων συντονισμού και των τεχνολογιών επικοινωνιών μπορεί να κάνει τη ρομποτική σμήνους βασικό στοιχείο του τομέα των συστημάτων αυτοματισμού.

Αυτόνομα οχήματα
Στο παρελθόν, αυτόματα κατευθυνόμενα οχήματα (AVG) και αυτοκινούμενα ρομπότ (AMR) χρησιμοποιούνταν κυρίως για τη διακίνηση υλικών σε περιβάλλον αποθήκης. Ωστόσο, η σύγχρονη τάση είναι η χρήση των AVG σε δραστηριότητες έξω από τα συστήματα αυτοματισμού αποθηκών. Επιπλέον, υπάρχει πλέον η δυνατότητα προσθήκης cobot τόσο σε AMR, όσο και σε AVG, προκειμένου να εκτελούνται πλήθος εργασιών. Με τον συνδυασμό των δύο αυτών τεχνολογιών, μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει περισσότερη ευελιξία στην αποφυγή εμποδίων.
Άλλωστε το αστικό τοπίο αναδιαμορφώνεται συνεχώς από την παρουσία των αυτόνομων οχημάτων. Χάρις στην εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνολογίας των αισθητήρων και της συνδεσιμότητας, τα αυτο-οδηγούμενα οχήματα και τα drone γίνονται όλο και πιο δημοφιλή.
Η τάση αυτή φαίνεται σχεδόν εγγενής, αν λάβουμε υπόψη τις σημερινές αστικές ανάγκες που προτάσσουν τη βελτίωση της ασφάλειας, τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της αποδοτικότητα των μεταφορών.
Μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν τεράστια ποσά στην ανάπτυξη αυτόνομων οχημάτων, οδηγώντας σε καινοτόμες υπηρεσίες κοινής χρήσης (ride sharing) και λύσεις last mile παράδοσης.
Καθώς οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί εξελίσσονται για να λάβουν υπόψη τις νέες αυτές τεχνολογίες, τα αυτόνομα οχήματα αναμένεται να μετασχηματίσουν τις μετακινήσεις των ανθρώπων και των αγαθών.

Ρομποτική ιατρική
Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναδεικνύεται ως παράγοντας μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας, αποτελώντας δυναμική τάση στο πεδίο των αυτοματισμών για το 2024. Η ενσωμάτωση της ρομποτικής τεχνολογίας στις ιατρικές επεμβάσεις προσφέρει ακρίβεια, αποτελεσματικότητα και καλύτερη περίθαλψη για τους ασθενείς.
Ρομπότ τηλεπαρουσίας κάνουν εφικτή την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών και τις απομακρυσμένες ιατρικές επισκέψεις, γεφυρώνοντας το γεωγραφικό χάσμα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Επιπλέον, η ρομποτική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως η χορήγηση φαρμάκων και η ανάλυση δειγμάτων, οδηγώντας σε απλοποίηση της ροής εργασίας.
Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, η συνέργεια της τεχνικής νοημοσύνης και της ρομποτικής ιατρικής αναμένεται να ξεκλειδώσει καινοτόμες λύσεις, μετατρέποντας τη ρομποτική ιατρική σε κυρίαρχη δύναμη στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο της υγείας.

Ανθρωποειδή ρομπότ
Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν μάλλον την πιο ελκυστική εφαρμογή της ρομποτικής, στενά συνδεδεμένη με το χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Πρόκειται για ρομπότ σχεδιασμένα να μιμούνται την ανθρώπινη εμφάνιση και τις ανθρώπινες κινήσεις, τα οποία αποκτούν όλο και ισχυρότερο ρεύμα στον τομέα της ρομποτικής και των αυτοματισμών. Ρομπότ όπως τα Sophia και ASIMO χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο σε διαφορετικές εφαρμογές, από την εξυπηρέτηση πελατών ως την εκπαίδευση και τη συντροφιά σε ηλικιωμένους.
Η τάση ενισχύεται από την επιθυμία να δημιουργηθούν μηχανήματα ικανά να προσφέρουν «ανθρώπινη» αλληλεπίδραση καθώς και από το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική ρομποτική (social robotics). Πέρα όμως από τη χρησιμότητά τους στις εφαρμογές που ήδη αναφέρθηκαν και περισσότερο από κάθε άλλη εφαρμογή, τα ανθρωποειδή ρομπότ εγείρουν και δύσκολες ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον της σχέσης ανθρώπων και ρομπότ.

Επαυξημένη πραγματικότητα
Αποτελεί άλλη μια αναδυόμενη τάση που κερδίζει έδαφος και φέρνει επανάσταση στον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία. Η επαυξημένη πραγματικότητα εμπλουτίζει την αντίληψή μας για τον πραγματικό κόσμο παραθέτοντας ψηφιακές πληροφορίες στο φυσικό περιβάλλον μας.
Η τεχνολογία αυτή βρίσκει εφαρμογή στο gaming, την εκπαίδευση, την πλοήγηση και σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς. Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ του εικονικού και του φυσικού κόσμου, ενισχύοντας τις ανθρώπινες εμπειρίες και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.
Συσκευές επαυξημένης πραγματικότητας, όπως τα έξυπνα γυαλιά, γίνονται πιο προσιτές και εξελιγμένες, και ταυτόχρονα πιο δημοφιλείς. Η τάση αυτή ενισχύεται καθώς φαίνεται να προσφέρει την προοπτική μιας πιο πλήρους και διαισθητικής αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής και έτσι, το μέλλον φαντάζει λαμπρό για την τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας.

4D όραση και ρομποτική κίνηση
Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας της όρασης στα ρομπότ δημιούργησε σημαντική προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την αποδοτικότητα των διαδικασιών τους. Η όραση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος των αισθητήρων των ρομπότ, που τους επιτρέπει να εκτελούν εργασίες, ενώ διασφαλίζεται η ασφάλεια του περιβάλλοντός τους.
Πέρα από τη συμβατική τεχνολογία της όρασης, η ανάδειξη της 4D ή τετραδιάστατης όρασης έφερε επανάσταση στις διαδικασίες αυτοματισμού, αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη καθώς και ανθρώπινα στοιχεία υψηλού επιπέδου. Οι ενισχυμένες δυνατότητες της τεχνολογίας 4D επιτρέπουν την ταχύτερη επεξεργασία εικόνων και επομένως αυξάνουν σημαντικά την ταχύτητα με την οποία τα ρομπότ εκτελούν αυτοματοποιημένες εργασίες.

Επανεγκατάσταση και επιστροφή στη βιομηχανική παραγωγή
Την τελευταία πενταετία, η πανδημία του COVID-19 καθώς και οι γεωπολιτικές εντάσεις έφεραν στο προσκήνιο την τρωτότητα των παγκοσμιοποιημένων συστημάτων εφοδιαστικής αλυσίδας. Πρόκειται για μεγάλη πρόκληση για τον παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο, ιδίως για τις επιχειρήσεις που βασίζονται σε σύνθετα και κρίσιμα εξαρτήματα, όπως οι ημιαγωγοί.
Σε αυτό το κλίμα, έως και 74% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και 70% των αμερικανικών σχεδιάζουν την επανεγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με έρευνα της ΑΒΒ Robotics το 2022.
Παράλληλα το 75% και το 62% των επιχειρήσεων αυτών, αντίστοιχα, σχεδιάζουν να επενδύσουν σε ρομποτικούς αυτοματισμούς μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Επιπλέον, σημαντικά νομοθετήματα όπως τα αμερικανικά CHIPS and Science Act και Inflation Reduction Act, δίνουν σαφή δείγματα για την τάση της επανεγκατάστασης των παραγωγικών δραστηριοτήτων, είτε στη βάση κινήτρων είτε υποχρεωτικά.

Η επόμενη μέρα για τη ρομποτική
Η τεχνολογική πρόοδος θα επιτρέψει στα ρομπότ να συνεργάζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά με τους ανθρώπους. «Περαιτέρω πρόοδος στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση θα δώσουν στα ρομπότ τη δυνατότητα να μαθαίνουν από την εμπειρία τους και να προσαρμόζονται σε διάφορες καταστάσεις και συνθήκες με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πιο έξυπνων και ευέλικτων ρομπότ. Η εξέλιξη στην τεχνολογία των αισθητήρων και των δικτύων και το Internet of Things (IoT), αναμένεται να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα οικοσυστήματα ρομπότ, που θα επικοινωνούν και θα συνεργάζονται μεταξύ τους», αναλύει ο κ. Παπαδόπουλος.
Διανύοντας το 2024, το μέλλον της ρομποτικής φαντάζει ευοίωνο όσον αφορά την καινοτομία, τη συνεργασία καθώς και τη μετασχηματιστική του επίδραση σε διάφορες πτυχές της ζωής μας. Από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ιατρικής έως την προώθηση βιώσιμων λύσεων, οι τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο της ρομποτικής προκαλούν αληθινό θαυμασμό. Και καθώς οι τεχνολογικές προβλέψεις συνεχίζουν να υλοποιούνται, είναι βέβαιο ότι θα γίνουμε μάρτυρες ενός κόσμου στον οποίο τα ρομπότ θα συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο, θα ενισχύουν τις ανθρώπινες δεξιότητες και θα επαναπροσδιορίζουν τις τεχνολογικές δυνατότητες.

ΜΕΒΓΑΛ: Eυελιξία, ασφάλεια και υψηλή παραγωγικότητα με χρήση ρομποτικών συστημάτων
Κατερίνα Κουγιανού, Διευθύντρια Εργοστασίου
Η καινοτομία και η σταθερή προσήλωση στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων μας, αποτελεί προτεραιότητα στη ΜΕΒΓΑΛ. Ως αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσει ήδη σε τέσσερα ρομποτικά συστήματα στην κατηγορία γιαούρτης. Στον ίδιο τομέα έχουμε ενισχύσει τον εξοπλισμό μας και με μηχανές που εμπεριέχουν ρομποτικά συστήματα. Σύντομα, αναμένουμε το πέμπτο ρομποτικό σύστημα για τον εγκιβωτισμό και την παλετοποίηση παραδοσιακής γιαούρτης.
Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται ο αυτοματοποιημένος εγκιβωτισμός των κυπέλων σε χαρτοκιβώτια με μεγάλη ταχύτητα και ευελιξία, σε πολλούς συνδυασμούς και στρώσεις. Η παλετοποίηση είναι η διαδικασία τοποθέτησης προϊόντων σε παλέτες είτε για την αποστολή τους ή για την αποθήκευσή τους. Αποτελεί μία επαναλαμβανόμενη εργασία που απαιτεί ταχύτητα και ακρίβεια. Η χρήση βιομηχανικού ρομπότ συμβάλλει στην αυτοματοποίηση και αισθητή βελτίωση της ποιότητας της παλέτας, ενώ παράλληλα απαλλάσσει τους εργαζομένους από τη βαριά καταπόνηση που εμπεριέχει. Επιπρόσθετα, έχουμε αποκτήσει ένα ευέλικτο ρομπότ στο τμήμα γάλακτος, που εξυπηρετεί συγχρόνως τρεις γραμμές παραγωγής για διάφορες μορφές συσκευασίας.
Τέλος, στην παραγωγή των τυροκομικών, η τεχνολογία που έχουμε εφαρμόσει με ρομποτικούς βραχίονες να εκτελούν την πλειοψηφία των ενεργειών, έχει δώσει στο τμήμα τη δυνατότητα να τυποποιήσει την ημερήσια παραγωγή, διασφαλίζοντας τις υψηλές προδιαγραφές των προϊόντων και ελαχιστοποιώντας τις αποκλίσεις. Το μικρό κόστος συντήρησης και η μεγάλη διάρκεια ζωής τους, τα καθιστούν εξαιρετικά αποδοτικά. Υπάρχει μεγάλη ευελιξία και ευκολία στον προγραμματισμό τους και ταυτόχρονα η παραγωγικότητα μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
Αυτό που διαπιστώνουμε λοιπόν καθημερινά, είναι ότι η ρομποτική παλετοποίηση προσφέρει ευελιξία, ασφάλεια, υψηλή παραγωγικότητα, ακρίβεια, μειωμένες ανάγκες συντήρησης και αξιοπιστία.

Εκπαίδευση εργατικού δυναμικού
Mια αρκετά επιτυχημένη στρατηγική που υλοποιούμε σταδιακά από το 2019 μέχρι και σήμερα είναι η χρήση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και εποπτικού ελέγχου παραγωγής και απόδοσης των γραμμών συσκευασίας.
Με το σύστημα αυτό κατευθύνουμε και προστατεύουμε το εργατικό δυναμικό από λάθη, ενώ παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την παραγωγικότητά τους και την απόδοση των μηχανών. Είναι μια επένδυση που σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και τους ανθρώπους μας, στοχεύει στην αύξηση της δυναμικής της εταιρείας. Είναι ένα εργαλείο που οδηγεί και τους ανθρώπους που το υποστηρίζουν σε διαρκή εκπαίδευση και εξέλιξη.