Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης δημοσίευσε για πρώτη φορά, για το έτος 2019-2020, η Terra Creta -από τους μεγάλους παίκτες στον χώρο του ελαιόλαδου- σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα GRI Standards. Ο Απολογισμός περιλαμβάνει τα στάδια και τις πρωτοβουλίες της σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της: τις βιώσιμες επενδύσεις, τη δυναμική της ενσωμάτωση με δράσεις σε περιβαλλοντικούς τομείς, τις στρατηγικές της προτεραιότητες μέχρι το 2025 και τέλος, τη συνεισφορά της στην κοινωνία τοποθετώντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της. Ανάμεσα στις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για το 2020-2025, ξεχωρίζουν οι περιβαλλοντικοί στόχοι, ως κάτωθι:
• Βελτίωση του κλιματικού αποτυπώματος των προϊόντων: Στόχος είναι οι εκπομπές ρύπων να μειωθούν σε λιγότερο από 2kg CO2e/kg προϊόντος.
• Υπολογισμός του κλιματικού αποτυπώματος και στις υπόλοιπες σειρές των προϊόντων.
• Μηδενικός αριθμός αποβλήτων για υγειονομική ταφή (zero waste to landfill).
• Μείωση 10% της κατανάλωσης πόσιμου νερού στο ελαιουργείο και τη μονάδα τυποποίησης.
• Υπολογισμός του υδατικού αποτυπώματος μας (water footprint).
• Χαρτί από δάση υπέυθυνης διαχείρησης, ή ανακυκλώσιμο για όλα τα υλικά συσκευασίας.
• 100% ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέχρι το 2022. 100% ενεργειακή αυτονομία με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών μέχρι το 2025.
• Κατάργηση της δευτερογενούς συσκευασίας από πλαστικό ή εναλλακτικά χρήση ανακυκλώσιμου πλαστικού.
• Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και μηδενικός αριθμός σοβαρών ατυχημάτων.
• Συνεργασία με προμηθευτές οι οποίοι ακολουθούν βιώσιμες πρακτικές.
• Συμμετοχή σε τουλάχιστον έναν επιπλέον οργανισμό επιχειρηματικής υπευθυνότητας και 2020 βιώσιμης ανάπτυξης.