Το 2022 ήταν μία χρονιά εξαιρετικών προκλήσεων για την ΙΚΤΙΝΟΣ, όπου η διοίκηση της εταιρείας κλήθηκε να διαχειριστεί τις συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις κόστους σε όλα τα επίπεδα – ύλες, ενέργεια και μεταφορικά. Το κόστος σε ηλεκτρικό και πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 46% και επιβάρυνε το κόστος παραγωγής κατά 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ παράγοντες που πρόσφατα έχουν αναδειχθεί εντονότερα λόγω των σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ουκρανία, έχουν αυξήσει το λειτουργικό κόστος της εταιρείας κατά 10%.

Παράλληλα με τις αυξήσεις ενέργειας, οι μεγάλες και απότομες αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών άνω του 15% επιφέρουν πολλαπλασιασμό του κόστους παραγωγής της ΙΚΤΙΝΟΣ, συρρικνώνοντας περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους. Επίσης, εντός του 2022 προστέθηκαν οι αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με στόχο τον έμμεσο έλεγχο της εκρηκτικής αύξησης του πληθωρισμού ο οποίος βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών. Πέρυσι οι πωλήσεις της ΙΚΤΙΝΟΣ διαμορφώθηκαν σε 33.018.563 ευρώ από 34.967.895 ευρώ το 2021, καταγράφοντας μείωση 5,57%.

Οι προοπτικές του 2023
Για τη φετινή χρονιά η διοίκηση της εταιρείας διαβλέπει ενδυνάμωση των εμπορικών συναλλαγών με την Κίνα, καθώς η οικονομία της ανακάμπτει. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της παγκόσμιας αγοράς και εκτιμά ότι θα μειώσει περεταίρω το παραγωγικό κόστος, λόγω της καλύτερης απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας και ποιοτικά και ποσοτικά, συνέπεια του επενδυτικού της προγράμματος της τελευταίας τριετίας.

Το δεύτερο εξάμηνο η εταιρεία θα λειτουργεί τέσσερα νέα λατομεία στην Ελλάδα, δύο λατομεία λευκού μαρμάρου στο Ν. Δράμας και δύο νέα λατομεία στην περιοχή της Λειβαδιάς, ένα λατομείο μπεζ μαρμάρου και ένα λατομείο γκρι μαρμάρου. Επίσης, το ίδιο διάστημα προβλέπεται να ξεκινήσει και η εξόρυξη μαρμάρων από την επέκταση στο υφιστάμενο λατομείο του Βώλακα στο Ν. Δράμας. Έτσι, υπολογίζεται ότι ο κύκλος εργασιών το 2023, θα είναι αυξημένος κατά 12% σε σχέση με το 2022.