Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 14 Απριλίου το Virtual Facility Management Conference 2021 της Boussias, αναδεικνύοντας για 6η χρονιά το σημαντικό ρόλο του FM στην Ελλάδα. Μέσω live streaming, Keynote speakers, επαγγελματίες με τεράστια εμπειρία στο χώρο, μοιράστηκαν με το κοινό πολύτιμη Τεχνογνωσία για τις τάσεις του κλάδου και Καλές Πρακτικές, από την Ελλάδα και τον κόσμο, στη διαχείριση εγκαταστάσεων και ακίνητης περιουσίας. Το συνέδριο άνοιξε ο Duncan Waddell, Chairman – ISO TC 267 Facilities Management, μιλώντας για το επίκαιρο θέμα της επιβίωσης του κλάδου την εποχή της πανδημίας. Όπως έγινε σαφές από τους ομιλητές, παρότι πρόκειται για έναν κλάδο «παραδοσιακών» υπηρεσιών, όπως η τεχνική συντήρηση, ο καθαρισμός και η φύλαξη, μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια οι νέες τεχνολογίες, οι εξελιγμένες τεχνικές διαχείρισης καθώς και οι προσδοκίες των πελατών θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη βιομηχανία του FM. Όσον αφορά στις τάσεις, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία εντυπωσιακή στροφή της αγοράς στο ολοκληρωμένο FM (total FM) ενώ, παράλληλα, βλέπουμε τον επιταχυνόμενο ρυθμό ωρίμανσης της αγοράς.