Μειωμένα μεγέθη είδε η βιομηχανία κατασκευής στρατιωτικών ενδυμάτων Elvitex στην περσινή χρήση, με τη διοίκηση να αποδίδει το φαινόμενο -μεταξύ άλλων- στον μικρό αριθμό προκηρύξεων του δημοσίου. «Κατά την εταιρική χρήση 2023 λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης και τον μικρό αριθμό προκηρύξεων για προμήθεια υλικών των Δημοσίων Υπηρεσιών εδόθη ευκαιρία συμμετοχής μας σε μερικούς μειοδοτικούς διαγωνισμούς του Δημοσίου, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, και Διεθνών Οργανισμών από τους οποίους η εταιρεία μας ανέλαβε σχετικά ικανοποιητικό αριθμό συμβάσεων ύψους 589.021 ευρώ, μειωμένες από την προηγούμενη χρήση», αναφέρει η έκθεση του ΔΣ. Οι πωλήσεις σε άλλους πελάτες του ιδιωτικού τομέα ανήλθαν στο ποσό των 177.565 ευρώ, μειωμένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Γενικά από άποψη κύκλου εργασιών, η χρήση παρουσίασε μείωση από το παρελθόν έτος, δεδομένου ότι τα ακαθάριστα έσοδα κάθε φύσης ανήλθαν στο ποσό των ευρώ 840.196 έναντι 1.803.632 ευρώ του έτους 2022. Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1973 με την επωνυμία ΕΛΒΙΤΕΞ ΑΕΒΕ ΕΞΠΟΡΤ από τον Γεώργιο Κ.Περτσεμλίδη. Εξειδικεύεται στην κατασκευή εργατικών και κυρίως στρατιωτικών ενδυμάτων με βάση τεχνικές προδιαγραφές των Γενικών Επιτελείων της Ελλάδας (Στρατού, Αεροπορίας), της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Το 2003 επεκτάθηκε και στην παραγωγή και εμπορία αντισκήνων, ειδών κλινοστρωμνής και εξαρτήσεως.