Στις λύσεις χρηματοδότησης για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας επικεντρώθηκε η ομιλία της Ροζαλίας Θαλασσινού, Διευθύντριας Δανείων & Κρατικών Ενισχύσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (HDB), στο πλαίσιο του συνεδρίου Energy Efficiency in Manufacturing. Η κα Θαλασσινού σημείωσε ότι η HDB αποτελεί σύμμαχο της επιχειρηματικότητας σε δύο πυλώνες: μέσω χρηματοδοτικής υποστήριξης (συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, εγγυήσεις, επιχορηγήσεις, equity, ή συνδυασμούς των παραπάνω), αλλά και μέσω σειράς βοηθητικών εργαλείων (όπως το πρόγραμμα ESG Tracker, που βοηθά τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης). Τα τελευταία χρόνια, μεταξύ 2020- 2024, η HDB έχει χρηματοδοτήσει 45.400 νέα δάνεια, εστιάζοντας στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την κα Θαλασσινού, το 75% των δανείων έχει διοχετευτεί σε επιχειρήσεις με έως 10 άτομα προσωπικό και το 81% σε επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ.

Η μεταποίηση κρατά μεγάλο κομμάτι της «πίτας» αυτής, έχοντας λάβει 5.560 νέα δάνεια που ξεπερνούν τα 2,23 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά, τα πράσινα δάνεια συγχρηματοδότησης καλύπτουν επενδύσεις σε πράσινη κινητικότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ τα δάνεια ψηφιακής αναβάθμισης υποστηρίζουν επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και εξοπλισμό. Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει άτοκη χρηματοδότηση και επιδότηση επιτοκίου για δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης. Επιπλέον, το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας παρέχει εγγυήσεις και επιχορηγήσεις κεφαλαίου για καινοτόμες επιχειρήσεις.