Η Σωληνουργεία Κορίνθου και η Hellenic Cables (εταιρείες της Cenergy Holdings) ανακοίνωσαν τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις μέσω της πλατφόρμας του διεθνούς οργανισμού CDP (Carbon Disclosure Project), ο οποίος αξιολογεί επιχειρήσεις με βάση τον τρόπο που διαχειρίζονται τις επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές τους στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στο κλίμα. Το 2023, οι εταιρείες ολοκλήρωσαν και το ερωτηματολόγιο σχετικά με την κλιματική αλλαγή και αξιολογήθηκαν από τον CPD, λαμβάνοντας την νέα βαθμολογία “B”, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη βαθμολογία “D”, για την Σωληνουργεία Κορίνθου και “C” για την Hellenic Cables.

Τα δεδομένα των δυο εταιρειών θα προστεθούν στον πιο ολοκληρωμένο κατάλογο περιβαλλοντικών δεδομένων στον κόσμο, συμβάλλοντας στην ανάληψη δράσης μέσω μεγαλύτερης διαφάνειας. «Μέσω του οργανισμού CDP, οι εταιρείες μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για διαφάνεια σε ότι αφορά τις δράσεις τους για το κλίμα από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πελάτες και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», καταλήγει η ανακοίνωση.