Με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΒΠΕΔΕ) πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των Περιφερειακών Βιομηχανικών Συνδέσμων μελών του ΣΕΒ, στην Πάτρα. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, στη συνάντηση τέθηκαν από τους βιομηχανικούς συνδέσμους οι κοινές προτεραιότητες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας, που είναι:

• Η άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας και η στήριξη της ρευστότητας των μικρότερων επιχειρήσεων στην περιφέρεια.

• Η επίσπευση μεταρρυθμίσεων στη χωροταξία και τις αδειοδοτήσεις στη μεταποίηση, με στόχο τη διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων στην περιφέρεια.

• Ο εξορθολογισμός του κόστους ενέργειας σε ολόκληρη την Επικράτεια.

• Η ετοιμότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιήσουν παραγωγικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και του νέου ΕΣΠΑ, με άξονες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την κυκλική οικονομία.

• Η ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες σε κάθε περιφερειακό οικοσύστημα για την καλύτερη σύνδεση μεταξύ παραγωγής και αγοράς εργασίας.

• Ο εκσυγχρονισμός των περιφερειακών υποδομών που εξυπηρετούν τις ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας, με έμφαση στις συνδέσεις των ΒΙΠΕ με τα κεντρικά δίκτυα υποδομών και τις εμπορικές πύλες της χώρας. Αναδείχθηκε τέλος ομόφωνα η ανάγκη ενεργοποίησης των επιχειρήσεων για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και των τοπικών κοινοτήτων.