Την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες ζητά ο ΣΕΒ σε νέα έκθεσή του με τίτλο «Η Χωροταξία ως Προϋπόθεση Ανάπτυξης». Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι προϋπόθεση για την προσέλκυση σημαντικών παραγωγικών επενδύσεων, συμβάλλοντας στον περιορισμό της ανασφάλειας δικαίου υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Σημειώνει δε ότι η οικονομική κρίση αλλά και η πανδημία κατέδειξαν την κρισιμότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων -ιδίως των μεταποιητικών- για ένα ισορροπημένο οικονομικό σύστημα.
Ο ΣΕΒ και η Επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων έχουν εντοπίσει 20 προτάσεις σε 4 άξονες, για την επιτάχυνση των παραγωγικών επενδύσεων:

  • Επιτάχυνση και έγκαιρη υλοποίηση των εν εξελίξει σχεδιασμών που αφορούν σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της χώρας.
  • Επίλυση χρόνιων ζητημάτων που απορρέουν από αναχρονιστικές και αντιφατικές χωρικές ρυθμίσεις και διατάξεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες.
  • Βελτίωση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου των παραγωγικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
  • Παρεμβάσεις σε επιμέρους πεδία με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για την εθνική οικονομία και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.