Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος, μετά από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΒΠΕ, τοποθετώντας εκ νέου τον Βασίλειο Γούναρη στη θέση του προέδρου.

Η σύνθεση του Δ.Σ. για την επόμενη τριετία έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Βασίλειος Γούναρης (BASF Hellas Α.Β.Ε.Ε.)
  • Αντιπρόεδρος: Χαρίλαος Πανόπουλος (ΑΦΟΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΠΑΝΧΑΡΤ)
  • Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κουτρούμπας (ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.)
  • Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Άγγελος Τσερέπας (LARIPLAST S.A.)
  • Ταμίας: Νικόλαος Οικονομίδης (ΒΕΝ. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ)
  • Αναπληρωτής Ταμίας: Δημήτριος Κωτσόπουλος (Σ.& Δ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΜP EXTRUDERS)
  • Μέλος: Παναγιώτης Γεροντόπουλος (ORBIT POLYMERS S.A.)

Ο κ. Βασίλειος Γούναρης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επανεκλογή του στην προεδρία του Συνδέσμου και ανέφερε τα εξής: «Τα επόμενα χρόνια θα χρειασθεί να διαχειριστούμε σημαντικές και επείγουσες προκλήσεις για την ελληνική βιομηχανία πλαστικών, οι οποίες απαιτούν την απόλυτη προσήλωση όλων μας για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να εργαστεί για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας, να συμβάλλει στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής Κυκλικής Οικονομίας και να συνεισφέρει στην εξάλειψη των απορριμμάτων από το περιβάλλον».

Τέλος, με στόχο την ενίσχυση και την εκπλήρωση των στόχων του Συνδέσμου, αναλαμβάνει καθήκοντα Εκτελεστικού Διευθυντή, ο κ. Γεώργιος Λυσσαίος, ο οποίος διαθέτει σημαντική εμπειρία στον κλάδο, καθώς έχει διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος του ΣΒΠΕ.