Ο ΣΕΒΤ, θέλοντας να συνδράμει ουσιαστικά στη μετάβαση προς την Κυκλική Οικονομία και την ανάδειξη της υπεύθυνης και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμμετέχει σε δυο νέα ευρωπαϊκά έργα. Το PEFMED PLUS (Sharing and transferring Product Environmental Footprint experiences and methods to neighbouring countries of the Adriatic agrifood sector) αποτελεί τη συνέχεια του επιτυχημένου έργου PEFMED και έχει στόχο τη διεύρυνση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη λεκάνη της Αδριατικής.

Το NEWFEED (Turn Food Industry By-products into secondary Feedstuffs via Circular-Economy Schemes) αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και υιοθέτηση εναλλακτικών ζωοτροφών μετατρέποντας τα υποπροϊόντα της βιομηχανίας τροφίμων σε δευτερογενείς, υψηλής αξίας, ζωοτροφές μέσα από μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας.