«Σε μια εποχή εκθετικών αλλαγών στην τεχνολογία κερδίζουν όσοι κινούνται γρήγορα». Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της ανοιχτής εκδήλωσης με τίτλο «Άνθρωποι και Επιχειρήσεις την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» που διοργάνωσε ο ΣΕΒ τη Δευτέρα 3 Ιουνίου. Παρουσιάζοντας τη δέσμη δράσεων του ΣΕΒ για την ΤΝ «R U AΙ?», ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, τόνισε ότι «η ΤΝ αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον κλάδο, το μέγεθος ή τη γεωγραφική τους τοποθεσία.

Πραγματικοί αποδέκτες της πληροφορίας είναι σημαντικό να είναι οι δυναμικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ως μοχλό ανάπτυξής τους». Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε, ανάμεσα στον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Δρ. Κωνσταντίνο Δασκαλάκη, και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ, κ. Μάρκο Βερέμη, συζητήθηκε η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην οικονομία και στην κοινωνία, οι δυνατότητες των εργαλείων ΑΙ, η δυναμική που μπορούν να προσφέρουν οι Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές για την προοπτική της χώρας στην εποχή της ΤΝ, αλλά και η επίδραση του ρυθμιστικού πλαισίου στην ανάπτυξη και εφαρμογή λύσεων ΑΙ.

Το τριπλό σταυροδρόμι των επιχειρήσεων
Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, ο Δρ. Δασκαλάκης σημείωσε πως μπορούν να επιλέξουν τρεις δρόμους για την αξιοποίηση της ΤΝ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τα χαρακτηριστικά της παραγωγικής τους διαδικασίας: «1) Μπορούν να χρησιμοποιήσουν οριζόντιες εφαρμογές και υπηρεσίες που προσφέρουν οι τεχνολογικοί κολοσσοί, ενσωματώνοντάς τες στην παραγωγή τους, 2) Να προσαρμόσουν υφιστάμενες λύσεις οριζόντιας χρήσης στις δικές τους ανάγκες, και 3) Να αναπτύξουν κάθετες εφαρμογές με χρήση δικών τους δεδομένων, που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη εντελώς νέων εργαλείων, πράγμα που προϋποθέτει «in-house» ομάδα ανάπτυξης».

Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα της Ελλάδας να πρωτοπορήσει στην εποχή της ΤΝ, υπογράμμισε πως «κάτι τέτοιο προϋποθέτει πως θα αναπτυχθούν ερευνητικά προγράμματα υψηλού επιπέδου, σε συνεργασία και με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, ώστε να αξιοποιηθεί η αριστεία των Ελλήνων επιστημόνων σε ολόκληρο τον κόσμο. Διαθέτουμε εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά χρειαζόμαστε πόρους και υποδομές. Τέλος, επισήμανε ότι ετήσιες δημόσιες επενδύσεις €50 εκατ. στο R&D για την ΤΝ μπορούν να στηρίξουν τη μετάβαση της χώρας στη νέα εποχή».

Ακολουθούν μερικά βασικά συμπεράσματα της συνάντησης:
• Όσο πιο ολοκληρωμένη είναι η προσέγγιση σε επιχειρηματικά δεδομένα, τεχνολογικές υποδομές και κατάλληλες δεξιότητες, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες επιτυχίας.
• Αποσπασματικές προσπάθειες εφαρμογής της ΤΝ έχουν 50% πιθανότητα εγκατάλειψης στα πρώτα τρία χρόνια.
• Η ΤΝ είναι πολύ σημαντική για να μη ρυθμιστεί αλλά και πολύ σημαντική για να ρυθμιστεί με κακό τρόπο. Σωστά προσπαθεί η ΕΕ να θέσει πλαίσιο για την ΤΝ.

Η αποτελεσματικότητα του ΑΙ Act θα κριθεί στην εφαρμογή του.
• Σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, και πολλαπλασιαστής που ξεπερνάει το 3.5. Όμως παράλληλα, υπάρχουν και σημαντικές ανάγκες προσαρμογής σε κάθε διάσταση της ΤΝ. Για παράδειγμα, στην Ευρώπη του 2030 θα υπάρχει έλλειμα περίπου 8 εκατ. εξειδικευμένων ανθρώπων στις τεχνολογίες αιχμής, αν συνεχιστούν οι σημερινοί ρυθμοί παραγωγής ταλέντου.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον Οδηγό του ΣΕΒ για την Τεχνητή Νοημοσύνη.