Συνεχίζεται ο κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων ExportReady Master «Πως να γίνετε ExportExperts». Στόχος του σεμιναρίου ExportReady Master «Εξαγωγικές Διαδικασίες & Διεθνείς Διακανονισμοί, Incoterms, Ενέγγυες Πιστώσεις L/C και Διασφάλιση Πληρωμών», που θα υλοποιηθεί μέσω Zoom στις 17 Μαρτίου (15.00 – 17.00 μ.μ.) είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες ένα ολοκληρωμένο πακέτο εξαγωγικής τεχνογνωσίας στοχεύοντας στη διευκόλυνση των Διεθνών Εμπορευματικών Συναλλαγών & ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους της διεθνούς αγοράς.