Σημαντικά στοιχεία που θα διαμορφώσουν την αγορά του Facility Management στο προσεχές μέλλον αποτελούν η εμπειρία χρήστη, η βιωσιμότητα, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική τεχνολογία. Έχοντας καταφέρει με επιτυχία να ανταποκριθεί στο μετασχηματισμό της παγκόσμιας αγοράς Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, μέσα από την υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογικών εργαλείων και ψηφιακών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση διαδικασιών και διευκολύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία, ο Όμιλος UNISON, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για περισσότερα από 40 χρόνια (ως ISS).

Μεταξύ των καινοτόμων πρακτικών που υιοθετεί η UNISON αποτελεί και η ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης έργων. Πρόκειται για ένα Facility Management Software, που στοχεύει στην live παρακολούθηση πολλαπλών έργων και εγκαταστάσεων, την αναλυτική καταγραφή εξοπλισμού και την καταχώρηση βλαβών των πελατών. Συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό απευθύνεται στην τεχνική υποστήριξη και τα soft services των πελατών, οι οποίοι χρειάζονται άμεση, online επίβλεψη για τις βλάβες, τις επισκευές και τη συντήρηση του εξοπλισμού τους μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η οποία εξοικονομεί χρόνο, χρήματα αλλά και ανθρώπινους πόρους.