Την πλατφόρμα «Ένας άθλος ακόμα» (www.enasathlosakoma.gr) παρουσιάζει ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, ως επιστέγασμα του ομώνυμου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εγκαινίασε στις αρχές του έτους. Η νέα πλατφόρμα έχει ως στόχο την αποτύπωση του οράματος του Ομίλου για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την τακτική ενημέρωση και τη διάδραση με το κοινό αναφορικά με τις στοχευμένες δράσεις που υλοποιεί στους τομείς προτεραιότητάς του. Ειδικότερα, μέσα από τη νέα πλατφόρμα ο επισκέπτης γνωρίζει τα σημαντικότερα έργα – σταθμούς των 110 ετών της δράσης του Ομίλου και γίνεται κοινωνός των «άθλων» που κάνει πραγματικότητα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον με άξονα τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες: το κλίμα, την κυκλική οικονομία, τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, η ιστοσελίδα λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας με το κοινό, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να επικοινωνήσει τη γνώμη του στον Όμιλο για κάθε άθλο που πραγματοποιεί, ακόμη και να προτείνει νέους.