Η DIS και η ELTON ανακοινώνουν την επίσημη έναρξη παραγωγής του Microsoft Dynamics 365 F & O, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού για τον Όμιλο ELTON, που δραστηριοποιείται στην παροχή χημικών και βιομηχανικών λύσεων για περισσότερα από 40 χρόνια. Η υλοποίηση σηματοδοτεί το πρώτο σημαντικό βήμα μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας της ELTON, τον εξορθολογισμό των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ενδυνάμωση του οργανισμού, αναφέρει η ανακοίνωση.

Στα βασικά οφέλη της εφαρμογής του Microsoft Dynamics περιλαμβάνεται:

  • Εξορθολογισμός των λειτουργιών: Η αυτοματοποίηση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας οδηγεί σε αυξημένη επιχειρησιακή αποδοτικότητα.
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής:

Η λύση ενσωματώνει απρόσκοπτα τα συστήματα διαχείρισης παραγωγής και αποθήκης για βελτιωμένο έλεγχο και ορατότητα.
Τα βασικά οφέλη του συστήματος Διαχείρισης Αποθήκης (WMS) περιλαμβάνουν:

  • Βελτιστοποιημένη διαχείριση αποθεμάτων: Η ELTON θα επωφεληθεί από τη βελτιωμένη ορατότητα και τον έλεγχο των αποθεμάτων, μειώνοντας το κόστος μεταφοράς και ελαχιστοποιώντας τα αποθέματα.
  • Βελτιωμένη ακρίβεια παραγγελιών: Οι δυνατότητες του WMS διασφαλίζουν την ακριβή εκτέλεση των παραγγελιών, μειώνοντας τα λάθη.
  • Αυξημένη παραγωγικότητα: Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών της αποθήκης, όπως η συλλογή και η συσκευασία, οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα.
  • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο:

Η ELTON αποκτά πληροφορία σε πραγματικό χρόνο στις λειτουργίες της αποθήκης.