Η CHEP, η εταιρεία λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, ανακοίνωσε τον διορισμό του Marco Moritsch στη θέση του Ανώτερου Αντιπροέδρου για τη Νότια Ευρώπη. Ο κ. Moritsch θα αναφέρεται απευθείας στον David Cuenca, Πρόεδρο της CHEP Ευρώπης και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Εκτελεστικής ομάδας, θα διοικεί την περιοχή που καλύπτει τις χώρες Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Μαρόκο, Ιταλία και Ελλάδα. Ο Marco Moritsch εντάχθηκε για πρώτη φορά στο δυναμικό της CHEP το 2017 ως Γενικός Διευθυντής για την Ιταλία. Τα τελευταία δύο χρόνια, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του τομέα Παγκόσμιων Στρατηγικών Πρωτοβουλιών.

Στο πλαίσιο του νέου ρόλου, τα κυριότερα σημεία εστίασης της δραστηριότητας του κου Moritsch θα αφορούν την ενίσχυση των θεμάτων στρατηγικής σημασίας για την περιοχή, τη δημιουργία ενός ισχυρού καναλιού διοχέτευσης ταλέντων και την παροχή ασυναγώνιστης αξίας στους πελάτες.

Ο David Cuenca, Πρόεδρος της CHEP Europe, δηλώνει: «Η περίοδος που διανύουμε είναι πολύ σημαντική για την CHEP και τους πελάτες μας στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους επιδόσεις και να μειώσουν το κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας τους, προσφέροντας ταυτόχρονα τα επιπλέον περιβαλλοντικά οφέλη που παρέχει το σύστημα επαναχρησιμοποιήσιμου εξοπλισμού της CHEP».