Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες δραστηριοποιούνται με αξιώσεις στο ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον και σχεδιάζουν σημαντικές επενδύσεις σε παραγωγικές υποδομές, σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη φαρμακευτική βιομηχανία να συντελείται μια τεχνολογική αναγέννηση στον κλάδο. Παραδοσιακά αργή στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, η βιομηχανία αυτή υφίσταται τώρα ραγδαίες αλλαγές λόγω της ανάπτυξης τεχνολογιών με απτά οφέλη για τις βιομηχανίες. Οι σημαντικότερες τάσεις στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη (AI), την παραγωγή προσθέτων, το blockchain και άλλες τεχνολογίες Industry 4.0. Οι αυξανόμενες επενδύσεις καθώς και η αύξηση των διοργανωτικών συνεργασιών σε συνδυασμό με ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον, θα πυροδοτούσαν υπό προϋποθέσεις την καινοτομία στη φαρμακοβιομηχανία.
Άλλωστε, ο επενδυτικός προγραμματισμός της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας αφορά σε μια σειρά από έργα και δράσεις συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας. Ο επενδυτικός αυτός σχεδιασμός θα δημιουργήσει πολλές και ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενώ θα δημιουργηθούν 12 νέα εργοστάσια, 32 νέες μονάδες παραγωγής και 56 νέες γραμμές παραγωγής.

Σε μία πρόσφατη σχετική του ανάλυση στη Ναυτεμπορική, ο Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας, ανέφερε ότι οι επενδύσεις αυτές έχουν σημαντική πολλαπλασιαστική επίδραση για το σύνολο της οικονομίας, δημιουργώντας οικονομική προστιθέμενη αξία που μένει και επανεπενδύεται στη χώρα. Τα στοιχεία της πρόσφατης μελέτης του ΙΟΒΕ για τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση της αναπτυξιακής δυναμικής της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας είναι χαρακτηριστικά και αποτυπώνουν τη μοναδική πολλαπλασιαστική αξία των επενδύσεων του κλάδου στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στα δημόσια έσοδα. Συγκεκριμένα, η ανταποδοτικότητα των επενδύσεων στο ΑΕΠ κυμαίνεται από 86%129% της επενδυτικής δαπάνης, τα έσοδα του Δημοσίου αυξάνονται σε ετήσια βάση μέχρι και έως 37,6% του επενδυόμενου ποσού, ενώ ανάλογη είναι και ενίσχυση της απασχόλησης με μόνιμες, εξειδικευμένες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Pharma 4.0
Ομολογουμένως, οι τεχνολογικές καινοτομίες και οι ψηφιακές τάσεις είχαν παραδοσιακά μια αρκετά δύσκολη περίοδο στη φαρμακοβιομηχανία. Οι νομικές απαιτήσεις και οι αυστηροί κανονισμοί επιβραδύνουν σημαντικά τις ψηφιακές αλλαγές – ακόμα και αν η εφαρμογή τους βρίσκει νόημα. Όμως, η πανδημία προώθησε ραγδαία την ψηφιοποίηση στη φαρμακοβιομηχανία τον τελευταίο χρόνο. Καθώς λοιπόν η ψηφιακή μετάβαση συνεχίζει να αλλάζει ριζικά την υγειονομική περίθαλψη, οι επικεφαλής πιστεύουν ότι το βιομηχανικό τοπίο στον τομέα θα αλλάξει άρδην.
Το κρίσιμο ερώτημα τώρα που καλούνται να απαντήσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι πώς να παραμείνουν μπροστά από αυτές τις αλλαγές. Αδιαμφισβήτητα, η υγειονομική περίθαλψη συνεχίζει να ψηφιοποιείται, έτσι οι φαρμακευτικές εταιρείες πρέπει να βρουν νέες καινοτόμες λύσεις για να μεταμορφωθούν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Οι επιτυχημένες φαρμακοβιομηχανίες θα επανεξετάσουν τα επιχειρηματικά και λειτουργικά τους μοντέλα, θα μεταμορφώσουν τις δυνατότητές τους και θα υιοθετήσουν ένα νέο, μακροπρόθεσμο πνεύμα που θα προάγει την καινοτομία και τις τολμηρές στρατηγικές κινήσεις.

Η επιτυχία στο νέο ψηφιακό περιβάλλον θα απαιτήσει τρεις μεγάλες αλλαγές: οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν πέρα από τη νοοτροπία του σταθερού βηματισμού και να αγκαλιάσουν τον πειραματισμό και την ανάληψη ευθυνών, αλλά και την ανάπτυξη μιας συνεργατικής κουλτούρας. Ο αντίκτυπος του ψηφιακού μετασχηματισμού στη φαρμακευτική βιομηχανία είναι ευρύς και βαθύς. Οι φαρμακευτικές εταιρείες που ηγούνται του μέλλοντος της βιομηχανίας είναι σε εγρήγορση και μπορούν να αγκαλιάσουν τις νέες τεχνολογίες ώστε να κυριαρχήσουν στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή η φαρμακοβιομηχανία παρουσιάζει συγκεκριμένα ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τους κανονισμούς και την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή καθώς και την παράδοση. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ανάπτυξη συστημάτων AI, στενά συνδεδεμένων συστημάτων με λογισμικό πρόβλεψης, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η ικανότητα ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. Η αποτελεσματική εκτέλεση και η διαχείριση των ψηφιακών διαδικασιών μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά η μη υιοθέτηση της ψηφιοποίησης μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερους κινδύνους.

«Για τις φαρμακευτικές εταιρείες (παραγωγούς και συσκευαστές), η αύξηση της αγοράς, η πίεση κόστους, η αυξημένη πολυπλοκότητα της παραγωγής και οι κανονιστικές απαιτήσεις αποτελούν βασικές προκλήσεις. Παράλληλα οι νέοι κανονισμοί σειριοποίησης (serialization) πολλαπλασιάζουν περαιτέρω αυτές. Ο έλεγχος για επιμολύνσεις μέσα στο προϊόν και η διασφάλιση της πληρότητας της τελικής συσκευασίας, είναι ζωτικής σημασίας», σημειώνει ο Σταύρος Βαλιάνος, Chief Operating Officer, Acmon Data.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η τέχνη βρίσκεται στο να το πετύχουμε με οικονομικά αποδοτικό τρόπο». Η επιθεώρηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συσκευασία είναι η μόνη λύση. «Οι λύσεις επιθεώρησης προϊόντων που παρέχει η Acmon Data με τα μηχανήματα της METTLER TOLEDO, όπως συστήματα ανίχνευσης μετάλλων, συστήματα X-Ray, δυναμικοί ελεγκτές βάρους και συστήματα οπτικού ελέγχου (vision) αντιμετωπίζουν άμεσα αυτές τις προκλήσεις. Τα ολοκληρωμένα συστήματά μας μπορούν να βρεθούν παντού, από τον έλεγχο των πρώτων υλών μέχρι τις διαδικασίες ελέγχου, σήμανσης και επαλήθευσης των τελικών προϊόντων. Επίσης, οι λύσεις λογισμικού της METTLER TOLEDO υποστηρίζουν την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων και την αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Αυτό βοηθά στην εκπλήρωση των κανονιστικών απαιτήσεων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της παραγωγής», καταλήγει ο κ. Βαλιάνος.
Αναντίρρητα, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) και μηχανικής μάθησης επιταχύνει τις διαδικασίες ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων. Έτσι, οι νεοσύστατες εταιρείες διερευνούν τη χρήση αυτών των τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων στη φαρμακοβιομηχανία, όπως ο αυτοματισμός και η βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, καθώς και ο σχεδιασμός αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ και για μετά την κυκλοφορία. Η αναγνώριση του ασθενούς είναι ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία ανακάλυψης και ανάπτυξης φαρμάκων, ειδικά για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών. Η τεχνητή νοημοσύνη απλοποιεί τον προσδιορισμό των κριτηρίων καταλληλότητας και τη συμπερίληψη ασθενών και καθιστά επίσης τη διαδικασία ταυτοποίησης της ομάδας πιο γρήγορη και φθηνότερη.

Η ψηφιακή λύση στην παραγωγή
Η ψηφιακή βιομηχανική παραγωγή πραγματοποιείται με ένα εικονικό δίδυμο, ένα ψηφιακό αντίγραφο δηλαδή των φαρμακευτικών διαδικασιών, προϊόντων και φυτών. Η διαδικασίας αυτή παρέχει την ανάγκη ευελιξίας και συνεργασίας των βιομηχανιών με επιστημονικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων θεραπειών. Αυτά τα εργαλεία τηρούν τις επιστημονικές αρχές σε όλη τη φάση της επιστημονικής έρευνας που περιλαμβάνουν κλάδους της βιολογίας, τη χημείας, της φυσικής και της μηχανικής, καθιστώντας τα ένα σημαντικό εργαλείο σε έναν τομέα που βασίζεται στην επιστήμη όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα. Στη συνέχεια, η σωστή ψηφιακή πλατφόρμα ενώνει ποικίλα και ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των σχεδιαστικών διαδικασιών, των μηχανικών εφαρμογών, των προμηθευτών εφοδιαστικής αλυσίδας, των επιστημόνων και άλλων, αξιοποιώντας όλα τα επιστημονικά δεδομένα για να επιτευχθεί η λήψη αποφάσεων, η επεξεργασία και η ανάλυση μέσω της νοημοσύνης.

Ως αποτέλεσμα, οι φαρμακοβιομηχανίες μπορούν να βιώσουν απαράμιλλα επίπεδα διαφάνειας για να επικοινωνήσουν με την κανονιστική συμμόρφωση και να χτίσουν εμπιστοσύνη με τις ρυθμιστικές αρχές και τους ασθενείς τους. Ήρθε πλέον η ώρα για τις φαρμακευτικές εταιρείες να αξιοποιήσουν τα καλύτερα επιστημονικά εργαλεία στην πράξη για να φέρουν επανάσταση στις γραμμές παραγωγής τους και να παρέχουν καινοτόμες θεραπείες και προϊόντα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την περιβαλλοντική, κοινωνική και επιχειρηματική βιωσιμότητα.

Ανάπτυξη αποδοτικότητας για τη βελτίωση του χρόνου παράδοσης στην αγορά
Ο αριθμός των κλινικών δοκιμών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, μεταξύ 2000-2021 ολοκληρώθηκαν 366.000 κλινικές μελέτες περιπτώσεων παγκοσμίως. Ο αριθμός αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό και για τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Οι επενδύσεις έφτασαν τα 186 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (Πηγή: Statista). Οι φαρμακευτικές εταιρείες υποστηρίζουν σθεναρά την έρευνα, αλλά ένας από τους πιο κρίσιμους τομείς αφορά στην αποδοτικότητα της παραγωγής. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε με έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό της γραμμής παραγωγής για να επιταχύνουμε τον χρόνο απόδοσης τους στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη προσαρμογής με αξιόπιστες λύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την απόδοση και τη συνέχεια της ροής, μαζί με ένα σύστημα συνεχούς ελέγχου. Η εξισορρόπηση της ροής με ρυθμιστικά διαλύματα είναι μια βασική πτυχή. Επιπλέον, η πρόληψη σφαλμάτων έχει μεγάλη σημασία, για παράδειγμα λόγω επαναπλήρωσης ετικετών κλπ. Είναι εύκολο να βελτιωθεί η διαδικασία με μερικές απλές αλλαγές, οι οποίες μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό της γραμμής παραγωγής.

Στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, με τη συνεργασία του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, σημαντική παραμένει η αναπτυξιακή προοπτική της φαρμακοβιομηχανίας, καθώς η δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης για Ε&Α στην Ελλάδα (2017), ενώ από το 2002 μέχρι και το 2020 διεξήχθησαν 3.114 κλινικές μελέτες ανεξαρτήτου τύπου και φάσης (1.800 ολοκληρωμένες). Η παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία το 2019 ανήλθε σε €1,4 δισεκ., ενώ η προστιθέμενη αξία στα €1,2 δισεκ. (6,6% μερίδιο στον κλάδο της μεταποίησης). Οι απασχολούμενοι στην παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων ξεπέρασαν τα 23,3 χιλ. άτομα το 2020, με το 57,1% των απασχολούμενων να είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (για το 2018). Σημαντικός είναι και ο ρόλος του φαρμακευτικού κλάδου στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο, καθώς οι εξαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων ανήλθαν το 2020 σε €2,9 δισεκ. και αντιστοιχούν στο 9,4% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών όλων των αγαθών για το 2020.

Έλεγχος και παρακολούθηση της παραγωγής
Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της παραγωγής είναι θεμελιώδεις για να διασφαλιστεί ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα είναι επαρκή, ασφαλή και αξιόπιστα. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να παρακολουθούμε συνεχώς τις διαδικασίες παραγωγής μέσω αντικειμενικών μετρήσεων σε όλα τα στάδια παραγωγής. Αυτό επιτρέπει στις φαρμακευτικές εταιρείες να λαμβάνουν κρίσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την ποιότητα και την απόδοση των ίδιων των μηχανημάτων, των υλικών και των φαρμάκων. Ο γενικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η υψηλότερη ποιότητα του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό οι διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης να πραγματοποιούνται συνεχώς και σε διαφορετικές φάσεις. Επίσης, μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων, θα επιτευχθεί τελικά ένα επίπεδο συνέπειας, οικονομίας και ασφάλειας που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με χειροκίνητες λειτουργίες. Το λογισμικό πρόβλεψης και οι προσομοιώσεις μπορούν να συμβάλουν στην εύρεση της σωστής λύσης για την ελαχιστοποίηση του κρυμμένου κόστους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή και διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας. Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων κατέγραψε σημαντική άνοδο το 2018 και το 2019, αλλά και στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020 με επέκταση κατά 16% και 18% αντίστοιχα, ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2020 σημείωσε αύξηση κατά 19% με αποτέλεσμα ο δείκτης να διαμορφωθεί στις 192,4 μονάδες, δηλαδή 92,4% υψηλότερα από το 2015 που αποτελεί έτος βάσης. Ο δείκτης παραγωγής στο πρώτο εννεάμηνο του 2020 είναι κατά 13,9% υψηλότερα από το 2019.

Το μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς: απλές λύσεις για πολύπλοκα προβλήματα
Λόγω των ειδικών διαδικασιών στη γραμμή παραγωγής της, η φαρμακευτική βιομηχανία έχει αναπτύξει τεχνολογίες που εφαρμόζονται τώρα σε άλλους κλάδους. Ένα παράδειγμα είναι η σειριοποίηση. Η σειριοποίηση φαρμάκων είναι η διαδικασία εκχώρησης ενός μοναδικού κωδικού στη συσκευασία κάθε φαρμάκου και εκτύπωσης αυτού του κωδικού στη συσκευασία με κάποιο τρόπο. Υπάρχουν δύο βασικά σημεία σε αυτόν τον ορισμό. Ο πρώτος είναι ο μοναδικός κωδικός και ο δεύτερος η συσκευασία του φαρμάκου. Αυτή η τεχνολογία μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη σε άλλες βιομηχανίες, όπως η παραγωγή τροφίμων. Ακόμα περισσότερα οφέλη μπορούν να αποκτηθούν εκεί, συμπεριλαμβανομένου του καταναλωτή.

Εν κατακλείδι, οι ηγέτες στη φαρμακοβιομηχανία δέχονται σήμερα μεγαλύτερη πίεση από ποτέ, με την ανάγκη να επιταχύνουν την Ε&Α, να προσαρμοστούν σε ένα ταχέως εξελισσόμενο οικοσύστημα και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κοινωνίας. Οι περισσότερες φαρμακοβιομηχανίες έχουν επιχειρηματικά μοντέλα, που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και πελάτες. Οι ηγέτες των φαρμακoβιομηχανιών θα πρέπει να προσδιορίσουν περιοχές/πελάτες όπου το τρέχον μοντέλο τους υπολειτουργεί ή αποτυγχάνει και να δημιουργήσουν κόμβους καινοτομίας για να καθορίσουν την επόμενη εξέλιξη του ευρύτερου μοντέλου. Αυτοί οι κόμβοι καινοτομίας μπορούν να δοκιμάσουν νέους ρόλους, τεχνολογίες, πολιτικές και στρατηγικές σε ένα περιβάλλον όπου η αποτυχία δεν είναι πιθανότατα χειρότερη από το status quo.
Το κλειδί για τις φαρμακοβιομηχανίες είναι να οικοδομήσουν οργανισμούς που μπορούν να ευδοκιμήσουν στη σημερινή αγορά, ενώ είναι πάντα έτοιμες για την επόμενη στροφή της αγοράς.

Ο ΟΦΕΤ επενδύει σταθερά στο βιώσιμο μέλλον
Μαρία Λιόκαλου, QA, Επικεφαλής τμήματος Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας, ΟΦΕΤ

O Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), αποτελεί σημείο αναφοράς για την φαρμακευτική αγορά, αλλά και για την κοινωνία, στηρίζοντάς την με σημαντικές ενέργειες και περιβαλλοντικά προγράμματα. Ο ΟΦΕΤ θεωρεί ότι είναι αναγκαία η επαρκής χρηματοδότηση της έρευνας για δημιουργία νέων μορίων, με τη συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και τη σύνδεση της παραγωγής με την καινοτομία. Και φυσικά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η ενδυνάμωση και η χρήση της τεχνολογίας, της τηλεϊατρικής και της ψηφιακής μεταρρύθμισης, στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας, της προόδου και της ευημερίας.

Είναι επίκαιρο παρά ποτέ, να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή και η παραγωγή στην Ευρώπη, να γυρίσει πίσω από εκεί που ξεκίνησε. Ο ΟΦΕΤ μέσω προγραμμάτων και δράσεων που χρηματοδοτεί επιδιώκει να κερδίσει τις θέσεις εργασίας που χάσαμε και επιτυγχάνοντας την συνεχή ανάπτυξη. Στόχος της βιομηχανίας είναι να έχει έσοδα για τις παραγωγικές μονάδες και τους εργαζομένους της, διότι μόνο με βιώσιμες και υγιείς επιχειρήσεις μπορεί να στηριχθεί η οικονομία, η απασχόληση και η κοινωνία.

Το ερώτημα που τίθεται επιτακτικά, είναι ποια είναι η επόμενη ημέρα για όλους μας, για τις επιχειρήσεις, για τη νέα γενιά, για τον πλανήτη. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: υπευθυνότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, «πράσινη» ανάπτυξη, κυκλική οικονομία, το νέο παραγωγικό μοντέλο. Επιπλέον, ο ΟΦΕΤ εκπονεί το διάστημα αυτό, 9 ερευνητικά προγράμματα, εκ των οποίων τα 7 αφορούν άμεσα ή έμμεσα, στην αξιοποίηση της βιοποικιλότητας της χώρας. Τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΦΕΤ επένδυσε ιδιαίτερα στις εγκαταστάσεις του έτσι το νέο σύγχρονο Βιοκλιματικό Κτίριο αποτελεί Πρότυπο Κτιρίου στο είδος του, με συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς διαθέτει:
α. Ενισχυμένη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα και στην οροφή του κτιρίου.
β. Εξωτερική σκίαση των υαλοστασίων με μεταλλικές περσίδες με νότιο και ανατολικό προσανατολισμό.
γ. Άριστη ποιότητα εσωτερικού αέρα και δημιουργία βέλτιστων συνθηκών θερμικής άνεσης, με ανάκτηση και ανακυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του κτιρίου.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι εγκαταστάσεις του Ομίλου είναι εξοπλισμένες με τα πιο πρόσφατης τεχνολογίας συστήματα παραγωγής, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου, ενώ όλες οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα, παρακολουθούνται και ελέγχονται από νέα, καινοτόμα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (BMS), αξιοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας.

ΒΙΑΝΕΞ: Ισχυρές επενδύσεις και ενίσχυση της βιωσιμότητας στη βιομηχανική παραγωγή
Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Tο 2020 ξεκίνησε για τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ η υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου για το Α εργοστάσιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022, συνολικού ύψους περίπου 6 εκατομ. ευρώ. Η επένδυση περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας νέας γραμμής στείρων προϊόντων μικρού όγκου, που ικανοποιεί τις νέες προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που πρόκειται σύντομα να τεθούν σε ισχύ. Πρόκειται για γραμμή τεχνολογίας Closed RABS (Restricted Access Barrier System), η πρώτη που εγκαθίσταται σε ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται η γραμμή στείρων κολλυρίων και nasal sprays του εργοστασίου. Με τις νέες αυτές γραμμές παραγωγής αυξάνεται κατά ~200% η παραγωγική δυνατότητα του εργοστασίου σε στείρα προϊόντα μικρού όγκου, ενώ παράλληλα μειώνεται το λειτουργικό και ενεργειακό κόστος και βελτιώνεται περαιτέρω η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων προς τους πελάτες.

Αντικαταστάθηκε ο εξοπλισμός σε δύο συσκευαστικές γραμμές με αποτέλεσμα:
• Τη μείωση του λειτουργικού κόστους λόγω των υψηλότερων ταχυτήτων. συσκευασίας και ρομποτικών κινήσεων.
• Τη βελτίωση της ποιότητας με περισσότερους αυτόματους ελέγχους υψηλής τεχνολογίας.
• Τη μειωμένη χρήση πλαστικού (PVC) στις συσκευασίες με χρήση νέων μορφών έξυπνων συσκευασιών.
Τέλος, στο πλαίσιο του επενδυτικού αυτού σχεδίου, υλοποιούνται μια σειρά από έργα για:
• Τη βελτίωση των υποστηρικτικών δικτύων, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και κόστους ενέργειας.
• Τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου
• Την αναβάθμιση νέων εργαλείων ψηφιακής διαχείρισης και λύσεων Industry 4.0 με την:
– Ανάπτυξη και εγκατάσταση σε συνεργασία με ελληνική startup εταιρεία λύσης on line ΟΕΕ (Overall Equipment Efficiency) με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας γραμμών παραγωγής και συσκευασίας.
– Ψηφιακή διαχείριση του τμήματος συντήρησης του εργοστασίου μέσω ηλεκτρονικών εντολών προληπτικής και έκτακτης συντήρησης, ηλεκτρονική αποθήκη ανταλλακτικών κ.λπ.
Αξιζει να σημειωθεί ότι όλες οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός βελτίωσαν το επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων.

Επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη
Ο τομέας των εξαγωγών, αποτελεί ιδιαίτερης σημασίας δραστηριότητα. Η ΒΙΑΝΕΞ εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική εξωστρέφειας, εντάσσοντας ευρέα επενδυτικά προγράμματα με στρατηγικές επιχειρηματικές κινήσεις διεθνούς προσανατολισμού. Μάλιστα για το 2020, οι εξαγωγές έφτασαν στο 22% των συνολικών πωλήσεων της εταιρείας, η οποία πλέον έχει παρουσία με εγκεκριμένα σε κυκλοφορία προϊόντα σε περισσότερες από 70 χώρες ανά τον κόσμο. Για τη συνέχιση επίτευξης θετικών αποτελεσμάτων στον τομέα αυτό, η εταιρεία επένδυσε στην ίδρυση αυτόνομου τμήματος και εργαστηρίου R&D για την υποστήριξη τόσο της ανάπτυξης νέων προϊόντων όσο και της κατάθεσης φακέλων νέων προϊόντων στις χώρες εξαγωγής. Παράλληλα, με την ενίσχυση της ομάδας R&D επιτυγχάνονται καλύτεροι χρόνοι απόκρισης στις απαιτήσεις εγκρίσεων νέων προϊόντων.

Πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της βιωσιμότητας
Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ έχει λάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στην παραγωγή. Συγκεκριμένα:
• Επιλογή παραγωγικού εξοπλισμού χαμηλών ενεργειακών αναγκών.
• Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων του Α εργοστασίου με τεχνολογία LED για μείωση κατανάλωσης ενέργειας.
• Αναβάθμιση παραγωγικής μονάδας WFI (Water for Injection) με αυτοματισμούς που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και την κατανάλωση νερού.
• Ενέργειες για την εγκατάσταση φυσικού αερίου σε αντικατάσταση του πετρελαίου (κίνησης και θέρμανσης).
• Μείωση της χρήσης πλαστικού στις συσκευασίες των προϊόντων.
• Ολοκληρωμένη πολιτική ανακύκλωσης των απορριμμάτων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτικές πιστοποιημένες εταιρείες διαχείρισης απορριμμάτων/αποβλήτων.
• Εγκατάσταση εξοπλισμού μειωμένης/ελεγχόμενης κατανάλωσης νερού για τις λειτουργικές και παραγωγικές ανάγκες του εργοστασίου.

Tο 2020 ξεκίνησε για τον Όμιλο ΒΙΑΝΕΞ η υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου για το Α εργοστάσιο, το οποίο θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2022, συνολικού ύψους περίπου 6 εκατομ. ευρώ. Η επένδυση περιλαμβάνει την εγκατάσταση μιας νέας γραμμής στείρων προϊόντων μικρού όγκου, που ικανοποιεί τις νέες προδιαγραφές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που πρόκειται σύντομα να τεθούν σε ισχύ. Πρόκειται για γραμμή τεχνολογίας Closed RABS (Restricted Access Barrier System), η πρώτη που εγκαθίσταται σε ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Επιπλέον, εκσυγχρονίζεται η γραμμή στείρων κολλυρίων και nasal sprays του εργοστασίου. Με τις νέες αυτές γραμμές παραγωγής αυξάνεται κατά ~200% η παραγωγική δυνατότητα του εργοστασίου σε στείρα προϊόντα μικρού όγκου, ενώ παράλληλα μειώνεται το λειτουργικό και ενεργειακό κόστος και βελτιώνεται περαιτέρω η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων προς τους πελάτες.

Αντικαταστάθηκε ο εξοπλισμός σε δύο συσκευαστικές γραμμές με αποτέλεσμα:
• Τη μείωση του λειτουργικού κόστους λόγω των υψηλότερων ταχυτήτων. συσκευασίας και ρομποτικών κινήσεων.
• Τη βελτίωση της ποιότητας με περισσότερους αυτόματους ελέγχους υψηλής τεχνολογίας.
• Τη μειωμένη χρήση πλαστικού (PVC) στις συσκευασίες με χρήση νέων μορφών έξυπνων συσκευασιών.
Τέλος, στο πλαίσιο του επενδυτικού αυτού σχεδίου, υλοποιούνται μια σειρά από έργα για:
• Τη βελτίωση των υποστηρικτικών δικτύων, με αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και κόστους ενέργειας.
• Τον πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου
• Την αναβάθμιση νέων εργαλείων ψηφιακής διαχείρισης και λύσεων Industry 4.0 με την:
– Ανάπτυξη και εγκατάσταση σε συνεργασία με ελληνική startup εταιρεία λύσης on line ΟΕΕ (Overall Equipment Efficiency) με αποτέλεσμα τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ποιότητας και αποτελεσματικότητας γραμμών παραγωγής και συσκευασίας.
– Ψηφιακή διαχείριση του τμήματος συντήρησης του εργοστασίου μέσω ηλεκτρονικών εντολών προληπτικής και έκτακτης συντήρησης, ηλεκτρονική αποθήκη ανταλλακτικών κ.λπ.
Αξιζει να σημειωθεί ότι όλες οι νέες εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός βελτίωσαν το επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων.

 

Η DEMO επενδύει στη βιωσιμότητα και στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης

Μαριτίνα Μπαλαούρα, Manufacturing Operations Director_ Glass Containers
Μάγδα Ξένου, R&D Director
Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος, Director of Industrial Development

Ο τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και ανταγωνιστικότητα μίας εταιρείας και αποτελεί προτεραιότητα στρατηγικής σημασίας για την DEMO ΑΒΕΕ. Τα 50 και πλέον έτη λειτουργίας της εταιρείας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων έχει αυξηθεί σημαντικά, με στόχο την ανάπτυξη κάθε χρόνο έως και 25 νέων γενοσήμων και τη διάθεσή τους στην παγκόσμια αγορά. Η εταιρεία μας ενισχύει διαρκώς τη δραστηριότητά της στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης πραγματοποιώντας μεγάλες επενδύσεις στη δημιουργία και στήριξη εργαστηρίων υψηλών τεχνολογικών προδιαγραφών, τόσο στις εγκαταστάσεις της Αθήνας όσο και στη νέα μονάδα R&D στη Θεσσαλονίκη.

H έναρξη της νέας R&D μονάδας θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και την ενίσχυση της δυναμικής της εταιρείας, τόσο στο χώρο των ενέσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων όσο και στον χώρο των φαρμακευτικών πρώτων υλών. Στο πλαίσιο αυτό, η DEMO υλοποίησε ένα καινοτόμο σύστημα ανάκτησης θερμότητας και εξοικονόμησης νερού στη διαδικασία κλιβανισμού. Στη βιομηχανία φαρμάκων πολύ σημαντικό στάδιο αποτελεί ο κλιβανισμός των περιεκτών στη διάρκεια του οποίου απαιτούνται πολύ μεγάλες ποσότητες και ψυχρού νερού.

Οι στόχοι από τη λειτουργία του συστήματος είναι οι ακόλουθοι:
i. Η ψύξη των κλιβάνων με το μικρότερο ενεργειακό αποτύπωμα.
ii. Η εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων νερού.
iii. Η ενδεχόμενη ανάκτηση θερμότητας με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία με σκοπό να χρησιμοποιηθεί και για άλλους σκοπούς όπως την παραγωγή θερμού νερού για τις κλιματιστικές μονάδες.
Αναμένεται ότι η εξοικονόμηση ψυχόμενου νερού – που σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπτονταν- είναι πολύ σημαντική. Εκτιμάται ότι η ετήσια κατανάλωση δύο παρόμοιων κλιβάνων είναι 252.000 κυβικά μέτρα το χρόνο. Στη γενικότερη εξοικονόμηση θα πρέπει, επίσης, να συνυπολογισθεί και η σημαντική μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης, που απαιτούνταν για τη ψύξη όλης αυτής της ποσότητας, σε ποσοστό που προσεγγίζει το 70%.

Άλλες σημαντικές επενδύσεις:

1. Τεχνολογία X- Ray
Πολύ σημαντική επένδυση της DΕΜΟ ΑΒΕΕ αφορά η ένταξη παραγωγικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί πρωτοποριακές ακτίνες X, για τον εντοπισμό ξένων σωματιδίων, στο 100% των παραγόμενων λυόφιλων προϊόντων. Με αυτό τον εξοπλισμό ενισχύουμε την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων μας, χωρίς να μειώνουμε τις ταχύτητες και τις αποδόσεις των γραμμών παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί πως η DEMO ΑΒΕΕ αποτελεί την 1η και μοναδική φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα που επένδυσε στην πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία ακτίνων Χ.

2. Σύστημα AGV (Automated Guided Vehicle)
Εξίσου σημαντική επένδυση αφορά η αγορά συστήματος AGV. Το σύστημα AGV είναι ρομπότ, το οποίο κινείται στον χώρο και εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες, χωρίς την παρουσία οδηγού. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στους χώρους της παραγωγής και αποθηκών έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• Αυξάνει την ασφάλεια.
• Μειώνει τις κτιριακές ζημιές.
• Δίνει την δυνατότητα μεταφοράς. μεγάλων φορτίων ακόμα και σε περιορισμένους χώρους.
• Βελτιώνει την ιχνηλασιμότητα των αποθεμάτων.

3. Αυτοματοποίηση διαδικασιών και Ψηφιοποίηση
Πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις για την αυτοματοποίηση αλλά και ψηφιοποίηση διαδικασιών παραγωγής με τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
1. Εξοικονόμηση χρόνου προσωπικού παραγωγής.
2. Εκτέλεση απόλυτα επαναλήψιμων διαδικασιών.
3. Μείωση της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους κατά την εκτέλεση των διαδικασιών.
4. Εύκολη και άμεση συλλογή – επεξεργασία δεδομένων και παραμέτρων.