«Κατά το Α’ Τρίμηνο 2022, πετύχαμε πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα και αυξημένες επιδόσεις. Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, συνεχίζουμε να υλοποιούμε την επιχειρηματική μας στρατηγική με στόχο πάντα τη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη», δήλωσε ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, με αφορμή τη δημοσίευση των πρώτων οικονομικών καταστάσεων της βιομηχανίας για το 2022.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία παρουσίασε αύξηση κατά 45% στον κύκλο εργασιών συγκριτικά με το Α’ Τρίμηνο 2021, αγγίζοντας τα 14,9 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι 0,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 46%, ενώ παρατηρήθηκε ισχυρότατη αύξηση κατά 83% στις εξαγωγές, που ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας το 74% του συνολικού κύκλου εργασιών. «Μετά από ένα ισχυρό Α’ Τρίμηνο, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη των επιδόσεων της εταιρείας για το υπόλοιπο του έτους, χωρίς βέβαια να υποεκτιμούμε τους κίνδυνους που εγκυμονεί το σημερινό, εξαιρετικά ρευστό περιβάλλον», σημείωσε ο κ. Τασόπουλος.

Ενίσχυση της παραγωγής για λογαριασμό τρίτων
Αύξηση πωλήσεων κατά 14% σε σχέση με το 2021 παρατηρήθηκε στα προϊόντα τρίτων (βιομηχανικές πωλήσεις, ιδιωτική ετικέτα). Η αύξηση προήλθε από την σημαντική περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με πολυεθνικές εταιρίες για την παραγωγή προϊόντων τους, την ανάπτυξη του πελατολογίου και τη συνεχή διεύρυνση της γκάμας προϊόντων που προσφέρει η Παπουτσάνης. Στην κατηγορία των βιομηχανικών πωλήσεων σαπωνομαζών σημειώθηκε αύξηση κατά 106% το 2022, αφορώντας κυρίως εξαγωγές. uΕδώ πρέπει να σημειωθεί ότι από το δεύτερο μισό του 2021 έχει τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα παραγωγής σαπωνόμαζας διπλασιάζοντας το παραγωγικό δυναμικό της εταιρείας σε αυτά τα προϊόντα, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η διάθεση συνθετικών σαπωνομαζών που χρησιμοποιούνται σε φυσικά προϊόντα βελτιωμένου οικολογικού αποτυπώματος.