Έμφαση στις νέες τεχνολογίες και τον τρόπο με τον οποίο συμβάλλουν στην ακεραιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδες έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Θεοδώρου, Δρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, μιλώντας στο συνέδριο Logistics 4.0 II που διοργάνωσε το Supply Chain Institute. Στην παρουσίασή του με θέμα «Τεχνολογίες για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας», ο Δρ. Θεοδώρου, ξεκίνησε σημειώνοντας ότι ως ακεραιότητα ορίζεται όταν το κάθε προϊόν που διακινείται φτάνει στο σωστό προορισμό, στο σωστό χρόνο και στη σωστή κατάσταση. Πέραν της συνοπτικής παρουσίασης των διαθέσιμων τεχνολογιών (ταυτοποίησης, κωδικοποίησης, serialization, aggregation, ιχνηλασιμότητας, connected automation, κοκ), αναδείχθηκε η αξία της διασυνδεσιμότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics 4.0) σαν επέκταση της διασυνδεσιμότητας στην παραγωγική διαδικασία (Industry 4.0). Τέλος, ο Δρ. Θεοδώρου στάθηκε στην ανάγκη διάκρισης μεταξύ των επιχειρησιακών στόχων (business goals) και των εργαλείων υλοποίησης τους (technologies).