Ο Δημήτρης Σιανδρής αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Operating Officer στη Λουξ, ενώ αποτελεί και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ειδικότερα, ο COO της Λουξ έχει εργαστεί ως Commercial Director στην Κύπρο στην KEO plc για 7 χρόνια, ως Export Manager στη Heineken NV, ως South Eastern Europe Area Director στην Pago International καθώς και ως Group Brand Manager στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στην οποία εργάστηκε συνολικά πάνω από 12 χρόνια. Επιπλέον, διετέλεσε Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ECR Κύπρου καθώς και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εισαγωγών και Διανομέων του Συλλόγου Αλκοολούχων Ποτών.