Συνεχίζεται η βελτίωση μεγεθών για τη ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ στο εννεάμηνο του 2021, με όχημα τις τιμές του χάλυβα που βρίσκονται σε all time high, και τον μη ενεργοβόρο χαρακτήρα της βιομηχανίας να τη θωρακίζει απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο εννεαμήνου, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €162,0 εκατ. (+72,1% σε σχέση με πέρυσι), ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα €197,2 εκατ. (+70,9%). Τα EBITDA ανήλθαν σε €25.170 χιλ. από 3.515 χιλ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €32.184 χιλ. από ζημιές €1.902 χιλ. Η διαφορά στα αποτελέσματα προ φόρων μεταξύ των δύο ετών, οφείλεται αφενός στη λειτουργική κερδοφορία του 9μήνου και αφετέρου στην απεικόνιση των νέων δανειακών υποχρεώσεων της Μητρικής στην εύλογη αξία τους.

Όσον αφορά τις εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα, παρότι μια διόρθωση των τιμών του χάλυβα είναι αναμενόμενη, εάν αυτή γίνει ομαλά δεν αναμένεται να έχει έντονες επιπτώσεις. Επισημαίνεται πάντως από τη διοίκηση η αναμενόμενη διόρθωση στα περιθώρια μικτού κέρδους, καθώς ακριβότερα εμπορεύματα εισέρχονται στις αποθήκες της αυξάνοντας το μέσο κόστος κτήσης των αποθεμάτων. Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «η εμπειρία του 2020 μας δείχνει ότι η ζήτηση χαλυβουργικών είναι δυνατόν να επηρεαστεί μόνον υπό συνθήκες γενικού lockdown, κάτι που έχει αποκλειστεί κατηγορηματικά από την Κυβέρνηση». Μεγαλύτερη εκτιμάται ότι είναι η πιθανότητα ανάσχεσης του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας εξ αιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους, ωστόσο η ΣΙΔΜΑ, έχοντας μεταποιητικό και μη ενεργοβόρο χαρακτήρα, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Κανένας, πάντως, από τους παραπάνω παράγοντες δεν φαίνεται ικανός να διαφοροποιήσει ουσιωδώς έως το τέλος του έτους τη γενική εικόνα των θεμελιωδών μεγεθών του ομίλου που διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο, καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι επενδύσεις και η πώληση ακινήτου
Σε επίπεδο επενδύσεων, τα σχέδια της ΣΙΔΜΑ είναι προδιαγεγραμμένα. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό άγγιζαν τα 800.000 ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ ακόμα 2,5 εκατ. ευρώ διοχετεύθηκαν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της στη Ρουμανία. Μέσα στο έτος αναμένεται να ολοκληρωθεί και η πώληση ακινήτου της ΣΙΔΜΑ στα Οινόφυτα για το ποσό των 11,5 εκατ. ευρώ, κάτι που αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα του ισολογισμού του Ομίλου και να συμβάλει στην αποπληρωμή δανείων. Το ακίνητο θα περάσει στα χέρια της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία πρόσφατα προχώρησε στην έκδοση ομολόγου, με σκοπό -μεταξύ άλλων- να διαθέσει ποσό ύψους 30 εκατ. ευρώ από τα αντληθέντα κεφάλαια για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα.
Μαριλένα Καραβασίλογλου