Το δικαστήριο της Φλώρινας, με απόφασή του ανακάλεσε την προσωρινή διαταγή αναστολής των εργασιών της εταιρείας που κατασκευάζει το αιολικό πάρκο στην θέση «Αετοράχη» Νυμφαίου. Το δικαστήριο έλαβε υπόψιν τις διαβεβαιώσεις του ΥΠΕΝ, ότι θα γίνουν πρόσθετες μελέτες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τόσο τις αναφορές των περιβαλλοντικών οργανώσεων αλλά και των Συλλόγων του Νυμφαίου, και έκρινε ότι παράλληλα μπορούν να ξεκινήσουν οι προκαταρκτικές εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου.