Ο Όμιλος ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ συμμετέχει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (συντονιστής φορέας), το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην υλοποίηση έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Υδατικών Αγώγιμων Μελανιών Βαθυτυπίας – Φλεξογραφίας με βάση το Γραφένιο» (GRAPHEIN).

Το έργο «GRAPHEIN» στοχεύει στην παραγωγή αγώγιμου εκτυπωτικού μελανιού υδατικής βάσης με βάση το γραφένιο, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη γνώση και την εμπειρία που προέρχεται από την βιομηχανία και αποσκοπεί στην ανάπτυξη τελικού προϊόντος σε ήδη οργανωμένες βιομηχανικές γραμμές παραγωγής μελανιών, χωρίς σημαντικές αλλαγές σε αυτές. Επίσης, μελετάται η δυνατότητα ανακλιμάκωσης των συνταγών των μελανιών που θα επιλεγούν ως επικρατέστερες, βάσει συνδυασμού συγκεκριμένων κριτηρίων. Στο παρόν έργο, επιχειρείται επιπλέον ο σχεδιασμός λειτουργικής ηλεκτρονικής διάταξης αλλά και εξειδικευμένων εκτυπωτικών θεμάτων, που θα αναδεικνύουν τις εκτυπωτικές δυνατότητες των νέων μελανιών σε απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές των τυπωμένων εύκαμπτων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, αλλά και σε πλήθος άλλων εφαρμογών.

Η ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχει ελέγξει μεγάλο εύρος εμπορικών ρητινών από μεγάλους οίκους και έχει καταλήξει στην τελική εγκεκριμένη συνταγή. Η Βανέσσα Παναγιωτοπούλου, WB Inks Lab Supervisor της ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ, δήλωσε: «H εξειδίκευση και η πολυετής εμπειρία μας στην ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ όσον αφορά την ανάπτυξη και καινοτομία μελανιών, αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου». Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΠΑνΕΚ.