Η Novartis Hellas συνεισέφερε $149 εκατ. στο ΑΕΠ της χώρας το 2020, ενώ παράλληλα δημιούργησε περίπου 1.789 άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας. 200 από τις θέσεις αυτές, ποσοστό που φθάνει το 11%, σχετίζονται με την καινοτομία. Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην Έκθεση Αποτίμησης της Κοινωνικής, Περιβαλλοντικής & Οικονομικής Επίδρασης (SEE) της Novartis Hellas για το 2020, μελέτη την οποία εκπονεί η μητρική εταιρεία στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, και η οποία περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στην κοινωνία και το περιβάλλον στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας την σταθερή της επένδυση στην εγχώρια οικονομία.

Επενδύσεις σε R&D
Η Novartis Hellas προχώρησε σε σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της Έρευνας & Ανάπτυξης και της Καινοτομίας. Ειδικότερα, διεξήγαγε 69 κλινικές μελέτες, με ωφελούμενους περισσότερους από 800 Έλληνες ασθενείς, και έδωσε πρόσβαση σε περισσότερες από 100 θεραπείες της σε 4.3 εκατ. ανθρώπους. Μεταξύ άλλων, στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Novartis Hellas εντός του 2020 ήρθε πιο κοντά στον στόχο της για ουδέτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα έως το 2030 και ξεκίνησε τη διαδικασία ανανέωσης του στόλου των εταιρικών αυτοκινήτων της με μοντέλα με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και σύγχρονη τεχνολογία. Επιπλέον, 60% των θέσεων αυξημένης ευθύνης το 2020 καλύφθηκε από γυναίκες και οι εργαζόμενοι παρακολούθησαν περισσότερες από 33.500 ώρες επιμόρφωσης.

Δεσμεύσεις για το 2030
H εταιρεία, παρουσίασε, τέλος, την πρόοδο και τις δεσμεύσεις της σε θέματα ΕSG για την περίοδο 2025-2030, μεταξύ αυτών το ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα, νερού & πλαστικού και 100% ηλεκτροκίνητος εταιρικός στόλος έως το 2030.