Ρυθμίσεις για τη ΛΑΡΚΟ προβλέπονται με τροπολογία η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ”Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας”».

Στόχος είναι να μην υπάρχουν κυρώσεις για αυθαίρετες κατασκευές σε γεωτεμάχια της εταιρείας (αφορά τον υποψήφιο επενδυτή), ουσιαστικά νομιμοποιώντας όλα τα αυθαίρετα κτίσματα της εταιρείας με fast track διαδικασίες. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Κ. Σκρέκας τρία είναι τα σχήματα που ενδιαφέρονται αυτή τη στιγμή για τη ΛΑΡΚΟ. Σύμφωνα με τον ίδιο τελείωσε η 1η φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τώρα είμαστε στην τελική φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών.