Μια σημαντική επένδυση στη μονάδα εκκόλαψης στη Ζίτσα, ετοιμάζει η Νιτσιάκος. Αναλυτικότερα, και όπως αναφέρεται στο πρόσφατα δημοσιευθέν ΦΕΚ, με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (Ζ΄ κύκλος), του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης Νιτσιάκος.

Η συγκεκριμένη επένδυση, αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας εκκόλαψης και την επέκταση της δυναμικότητας αυτής (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: Εκτροφή πουλερικών), στη Δημοτική Ενότητα Πασαρώνος του Δήμου Ζίτσας, στα Ιωάννινα. Όσον αφορά το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, αυτό είναι ίσο με 8.255.247,09 ευρώ.

Με την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων σε νέους τομείς αλλά και σημαντικών παρεμβάσεων και επεκτάσεων στο χώρο της πτηνοτροφίας, η Νιτσιάκος, στοχεύει να απαντήσει στις προκλήσεις του μέλλοντος, ενισχύοντας τη φήμη της. «Η Νιτσιάκος, προχωράει δυναμικά, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες αιχμής και συμμετέχοντας στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα των τροφίμων. Παράλληλα, παραμένει πιστή στη δέσμη των αξιών που την διέπουν από την ίδρυσή της, το 1972, από τον αείμνηστο Θεόδωρο Νιτσιάκο. Βασική της επιλογή, η προώθηση επενδύσεων με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την παράλληλη συνεχή ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων» σημειώνει εξάλλου η ίδια εταιρεία στον ιστότοπό της, αναφερόμενη στο πώς «χαράσσει» τα επενδυτικά της σχέδια.