Μεγάλη βελτίωση είδε στα αποτελέσματα εννεαμήνου η Βογιατζόγλου Systems, με τα EBITDA να σημειώνουν αύξηση 90,21%. «Παρά τις αρνητικές συγκυρίες λόγω COVID 19, η εταιρεία μας κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις της», δηλώνει στο INDUSTRY ο Νικόλαος Βογιατζόγλου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Βογιατζόγλου Systems.

«Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι αφενός η προσθήκη νέων προϊοντικών σειρών τεχνικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την βελτίωση της οργάνωσης των πωλήσεων και αφετέρου η ανάληψη σημαντικών έργων ρομποτικών αποθηκών, που είναι αποτέλεσμα του εξειδικευμένου τμήματος “Intralogistics automations”. Το τμήμα, επανδρωμένο με έμπειρους μηχανικούς και συνεργασίες με μεγάλους διεθνείς οίκους στον τομέα αυτόν, αναλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση αποθεμάτων σε Αποθήκες και μεγάλα Κέντρα Διανομών», συμπληρώνει.

Για του λόγου το αληθές, για το εννεάμηνο του 2021 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €19.988 χιλ. (+15,04%), τα EBITDA ανήλθαν σε €2.279 χιλ. (+90,21%), ενώ τα EBIT διαμορφώθηκαν στα €1.667 χιλ. (+174,57%). «Όσον αφορά προβλέψεις για το 2022, δυστυχώς εξαιτίας της επικρατούσας αβεβαιότητας που προκύπτει από την εμφάνιση της νέας μετάλλαξης, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι επισφαλής», αναφέρει ο κ. Βογιατζόγλου.

Πάντως με δεδομένο ότι η όποια αύξηση του ενεργειακού κόστους δεν επηρεάζει ουσιωδώς την δραστηριότητα του ομίλου, οι κύριες επιπτώσεις της εν λόγω κρίσης αφορούν στα αρνητικά επακόλουθα στους κλάδους των μεταφορών και του εφοδιασμού, για την αντιμετώπιση των οποίων προσαρμόζεται ανάλογα η εμπορική πολιτική του.