Μικρή βελτίωση σημείωσαν η κερδοφορία και οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου εταιρειών Νίκας, τόσο σε επίπεδο εννεαμήνου όσο και γ’ τριμήνου. Συνεχίζοντας την ανοδική πορεία της η εταιρεία βελτίωσε τα οικονομικά αποτελέσματά της, διατηρώντας σταθερό μερίδιο στην αγορά. Πιο αναλυτικά, οι συνολικές καθαρές πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,8% και ανήλθαν σε €43.448 χιλ. εν σχέσει με €42.675 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1.765 χιλ. και διαμορφώθηκαν σε €3.644 χιλ. σε σχέση με €1.878 χιλ. στην αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Αγγελική Οικονόμου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, στο Industry, οι πωλήσεις σημείωσαν καλύτερη χρονιά σε σχέση με το 2020 γιατί δούλεψε καλύτερα ο τουρισμός και η μαζική εστίαση με αποτέλεσμα την αναπλήρωση ενός μέρους των απωλειών που παρατηρήθηκαν πέρυσι λόγω του λοκντάουν και των επακόλουθων επιπτώσεων που είχε σε αυτούς τους κλάδους.

Ενέργεια και Επενδύσεις
Οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, των μεταφορικών, των τιμών αγοράς Β’ υλών και υλικών συσκευασίας, ιδιαίτερα από τον Ιούλιο του 2021 και μετά, επιβάρυναν σε ένα βαθμό τα αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου και αναμένεται να έχουν αρνητική επίπτωση και στα μεγέθη του τελευταίου τριμήνου. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών και λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για μείωση της έκθεσής της στο κύμα των ανατιμήσεων και τη διατήρηση των θετικών της επιδόσεων.

Μάλιστα όπως τονίζει η κυρία Οικονόμου, «έχουμε απορροφήσει τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και δεν πρόκειται να προβούμε σε ανατιμήσεις, ωστόσο παρατηρούμε προσεκτικά τις εξελίξεις και αναλόγως των περιστάσεων προσαρμοζόμαστε». Όσον αφορά το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά το εννεάμηνο κεφαλαιουχικές επενδύσεις ύψους €4.163 χιλ., «που αφορούν σε μηχανολογικό εξοπλισμό και σε εγκαταστάσεις όπως αποθήκες, για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής», όπως επισημαίνει η κα Οικονόμου.