Τα δεδομένα της αυτοκίνησης έχουν πλέον αλλάξει, με την ηλεκτροκίνηση να είναι πλέον μια πραγματικότητα για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ αναπτύσσεται με ταχύτατο ρυθμό. Στο πλαίσιο αυτό, η Manifest Services, πραγματοποίησε τη μελέτη και εγκατάσταση σταθμoύ φόρτισης αυτοκινήτων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ravago στο Μαρούσι. Οι φορτιστές που χρησιμοποιούνται, έχουν συνολική ισχύ 11/22KW. Είναι κατάλληλοι για φόρτιση ηλεκτρικών και υβριδικών plug-in οχημάτων.

Στη συνολική εγκατάσταση, περιλαμβάνεται και ένας ηλεκτρικός πίνακας, ο οποίος περιέχει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις για την προστασία τόσο της ηλεκτρολογικής καλωδίωσης, όσο και των φορτιστών. Για την φόρτιση των οχημάτων παρέχεται ειδικό καλώδιο. Όλοι οι σταθμοί φόρτισης είναι συνδεδεμένοι με ειδικό λογισμικό διαχείρισης, με τη βοήθεια του οποίου ελέγχουμε την ισχύ της φόρτισης κάθε φορτιστή χωριστά, ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις ανάγκες, αλλά και με την διαθέσιμη εγκατεστημένη ισχύ της κτιριακής εγκατάστασης όπου βρίσκονται.