Το Υπερταμείο ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), με τον κ. Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο να ορίζεται πρόεδρος του Ταμείου.

Ταυτόχρονα, αποφάσισε τη σύνθεση του ΔΣ ως κάτωθι: Δημήτριος Πολίτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, Εντεταλμένος Σύμβουλος και προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος, Λητώ Ιωαννίδου, Μη εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Θάλεια Εμίρη, Μη εκτελεστικό Μέλος, Ανδρέας Σταυρόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος, Στέφανος Γιουρέλης, Μη εκτελεστικό Μέλος, Αναπληρωτής CEO Υπερταμείου.