Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Ελληνικών Εταιριών Αεροδιαστημικής, Άμυνας & Ασφάλειας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α) κατά την οποία εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο τον Νικόλαο Παπάτσα της THEON SENSORS. Ο κ. Νικόλαος Παπάτσας κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Ομίλου EFA GROUP (EFA VENTURES, THEON SENSORS, SCYTALYS, ES-SYSTEMS).
Έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τεχνολογίας και παροχής διεθνών υπηρεσιών συμβουλευτικής στους τομείς της αεροδιαστημικής και άμυνας.