Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας, αλλά και η ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης της επιχείρησης «Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ» πιστοποιήθηκε πρόσφατα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας της βιομηχανίας στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας, με την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 2.480.030 τεμάχια ανά έτος (καλούπια και μεταλλικά – πλαστικά εξαρτήματα) και η συνολική ισχύς ανήλθε σε 497,81 KW.

Πρόκειται για μια επένδυση συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 549.783,50 ευρώ και συνολικής ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής 219.913,40 ευρώ. Το ύψος της εξωτερικής χρηματοδότησης μέσω τραπεζικού δανείου τριετούς τουλάχιστον διάρκειας ανέρχεται στο ποσό των 549.783,50 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 100% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της συμβατικής επένδυσης. Η Ν. ΜΠΑΖΙΓΟΣ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1973 από τον Νικόλαο Μπαζίγο και δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής καλουπιών και της παραγωγής εξαρτημάτων.

Η πρώτη έδρα της εταιρείας βρισκόταν στα Καμίνια Πειραιώς, γρήγορα όμως δημιουργήθηκε η ανάγκη για νέους εργοστασιακούς χώρους με φυσικό επακόλουθο τη μετεγκατάστασή της στον σημερινό ιδιόκτητο χώρο έκτασης 17 στρεμμάτων στην βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας Αττικής. Οι βασικότεροι τομείς δραστηριότητας είναι η κατασκευή καλουπιών – Injection, Κοπτικά & Διαμορφωτικά, SMC, Vacuum, Χυτοπρεσαριστά, η κατασκευή εξαρτημάτων ακριβείας και η παραγωγή εξαρτημάτων.