Στις 4 Οκτωβρίου 2021 ξεκινά ο 10ος κύκλος του επιτυχημένου εκπαιδευτικού προγράμματος στελεχών αποθήκης από το Supply Chain Institute. Το πρόγραμμα παρέχει τις γνώσεις για πιστοποίηση στις ειδικότητες «Διευθυντής Αποθήκης» και «Προϊστάµενος Αποθήκης», σύµφωνα µε το πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 (Σύστηµα Πιστοποίησης Προσωπικού ως προς την επαγγελµατική τους επάρκεια).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.