Η DEMO προσέθεσε στο δυναμικό της τον κ. Γεώργιο Καζαντζόγλου, PhD στη θέση του Business Development Director – New Product Development. Ο κος Καζαντζόγλου διαθέτει πολυετή εμπειρία στο Business Development και ως Project Manager στο technical transfer προϊόντων σε παραγωγικές μονάδες. Έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, επιπροσθέτως της DEMO, με τη Pharmathen, τη Famar και την Anfarm.