Σε οργανωτικές αλλαγές προχώρησε η «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», με βάση σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της:
• Ο κ. Γιάννης Μπούρας, σήμερα Εμπορικός Διευθυντής του Ομίλου και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα οριστεί την 12.06.2023 ως Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Deputy CEO) και θα είναι υπεύθυνος για τη συνολική διοίκηση του Ομίλου καθώς και τη στρατηγική του που περιλαμβάνει τη διοίκηση των θυγατρικών, τη Διεύθυνση Marketing, την Οικονομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας καθώς και τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, αναφερόμενος στον κ. Κυριάκο Σαράντη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

• Ο κ. Κώστας Ροζακέας, αναλαμβάνει καθήκοντα Group Strategic Advisor από την 12.06.2023, αναφερόμενος στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Κυριάκο Σαράντη. Από τη νέα του θέση θα συνδράμει στην στρατηγική καθοδήγηση του Ομίλου και θα υποστηρίξει την ομαλή μετάβαση στον διάδοχο της θέσης του.

• Ο κ. Χρήστος Βάρσος αναλαμβάνει καθήκοντα Οικονομικού Διευθυντή (Chief Financial Officer) του Ομίλου από την 12.06.2023, αντικαθιστώντας τον κ. Κώστα Ροζακέα. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο κ. Βάρσος θα είναι υπεύθυνος για τις Οικονομικές Υπηρεσίες, το Νομικό τμήμα το τμήμα Πληροφορικής, το GDPR, και το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων & Εταιρικής Επικοινωνίας της Εταιρείας.