Η RDC Informatics ολοκλήρωσε με επιτυχία το νέο δικτυακό τόπο του Συνδέσμου Βιομηχάνων Πλαστικών Ελλάδος, που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ahpi.gr. Το περιεχόμενο του νέου δικτυακού τόπου οργανώθηκε σε επιμέρους θεματικές ενότητες, απαραίτητες για να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης υφιστάμενων & νέων συνεργατών του Συνδέσμου. Ο επισκέπτης του νέου δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για:

• Το προφίλ του Συνδέσμου (πληροφορίες, μέλη, δίκτυο, εταιρικές ανακοινώσεις, κλπ.)
• Δράσεις και πληροφορίες του Συνδέσμου σχετικά με το πλαστικό και την χρήση του (νομοθετικό πλαίσιο, κλάδοι του συνδέσμου, βιωσιμότητα κλπ.)
• Ενημερωτικές πληροφορίες για συνεργάτες του Συνδέσμου (επικοινωνία, προκηρύξεις, εκδηλώσεις κλπ.)
Εκτός από την ανάπτυξη του νέου δικτυακού τόπου, η RDC Informatics ανέλαβε υπηρεσίες φιλοξενίας, συντήρησης & υποστήριξης λειτουργίας του δικτυακού τόπου, όπως επίσης και τη σωστή δεικτοδότηση περιεχομένου του νέου site στις μηχανές αναζήτησης μέσω SEO Services.