«Προχωρά» η δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας ξηρών καρπών στα Τρίκαλα, από την εταιρεία «ΜΟΚΙΑΣ», με φόντο την ένταξη του έργου, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, στον Αναπτυξιακό Νόμο. Ειδικότερα, με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας τροποποιείται η υπό στοιχεία 344272/Π05/7/00063/ Γ/7/9/2021 (Β’ 4436) απόφαση, για την υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΟΚΙΑΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΜΟΚΙΑΣ Ε.Ε.».

Το έργο
Η επένδυση αφορά στη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής και επεξεργασίας ξηρών καρπών, στη θέση Τρικκαίων του Δήμου Τρικκαίων. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ύψος 1.201.417,80 ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 38,5% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή ποσό επιχορήγησης 462.545,85 ευρώ. Σημειώνεται πως για την τροποποίηση δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Η εταιρεία ΜΟΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, δραστηριοποιείται στο χώρο των ξηρών καρπών, των αποξηραμένων και των σνακ από το 1988. Όλα τα προϊόντα της επιλέγονται με προσοχή, επεξεργάζονται και συσκευάζονται με ευθύνη, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η φρεσκάδα τους.
Στόχος της είναι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της και η ικανοποίηση των συνεργατών της.

Η εταιρεία έχει καθιερώσει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το HACCP και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ:ISO-22000:2018
Σημειώνεται πως στις 11 Φεβρουαρίου του 2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), έγγραφο της εταιρείας ΜΟΚΙΑΣ Γ.ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., με τον διακριτικό τίτλο ΜΟΚΙΑΣ Ο.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 10412953000, από το οποίο προκύπτει η μετατροπή της σε ετερόρρυθμο εταιρεία με επωνυμία «ΜΟΚΙΑΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με διακριτικό τίτλο «ΜΟΚΙΑΣ Ε.Ε.».