Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

Η επένδυση αναφέρεται στην ίδρυση Μεταποιητικής Μονάδας Επεξεργασίας/Διαμόρφωσης Χαρτιού, Παραγωγής Προϊόντων Χάρτινων Μπολ & Κουτιών, συνολικής δυναμικότητας 42.400 τεμαχίων/ώρα στη θέση «ΜΕΤΟΧΙ ΞΕΝΑΚΗ», Δ.Κ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 6.900.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 6.900.000 ευρώ. Η εταιρεία Σ. Κασιμάτης & ΣΙΑ Α.Ε., καταξιωμένη στον τομέα της χάρτινης συσκευασίας τυποποίησης τροφίμων, την περίοδο της υγειονομικής κρίσης στο πλαίσιο των νέων επενδυτικών της σχεδίων δραστηριοποιείται και σε παραγωγή Ιατροτεχνολογικών προϊόντων (χειρουργικών μασκών μίας χρήσης).