Την ολοκληρωμένη εφαρμογή συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων που δίνει τη δυνατότητα καταχώρησης και αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με θέματα περιβαλλοντικά ESG παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση η Global Sustain. Η εφαρμογή – το Global Sustain Rating – όπως ανέφερε ο Μιχάλης Σπανός, Managing Director της Global Sustain, έχει αναπτυχθεί για να χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις και οργανισμούς ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, τράπεζες και παρόχους κεφαλαίων (επενδυτικές εταιρείες και εταιρίες διαχείρισης κεφαλαίων) για την υποστήριξη επιχειρηματικών, πιστοδοτικών και επενδυτικών αποφάσεων. Το νέο εργαλείο παρουσιάστηκε στη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Into the Green: Sustainability for Prosperity» την οποία διοργάνωσε η Global Sustain σε συνεργασία με τον στρατηγικό της συνεργάτη, Generation Y.