Νέο διοικητικό συμβούλιο απέκτησε η εταιρεία «Αφοί Δημητρίου Σαράντη ΑΕ», που ανήκει στην οικογένεια του Δημητρίου Σαράντη, εκ των βασικών μετόχων της γνωστής γαλακτοβιομηχανίας Ελληνικά Γαλακτοκομεία (Όλυμπος, Τυράς, κ.λπ.).

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στο νέο διοικητικό συμβούλιο είναι ο κ. Γεώργιος Σαράντης τους Δημητρίου, και μέλη οι κ.κ. Σαράντης Στυλιανός του Δημητρίου και Σαράντη Μαρίνα του Δημητρίου. Σκοπός της «Αφοί Δημητρίου Σαράντη ΑΕ» είναι μεταξύ άλλων η παροχή οικονομικών, λογιστικών, φορολογικών, τουριστικών, εκπαιδευτικών, οργανωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.