Οι αυξανόμενες επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες θα μπορούσαν να προσθέσουν έως και 5,7 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως το 2030. Η επιταχυνόμενη επένδυση στην ψηφιοποίηση και τη βιωσιμότητα, γνωστή και ως «Twin Transformation» μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στους κλάδους βιομηχανικού εξοπλισμού, υψηλής τεχνολογίας, λογισμικού, υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αυτοκινητοβιομηχανίας, βιοεπιστημών, τηλεπικοινωνιών και μέσων.

Όπως επισημαίνει νέα μελέτη της Accenture με την BusinessEurope, η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει την παγκόσμια ηγετική θέση της στην αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά αγαθά, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τη χημική βιομηχανία. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι τεχνολογικές επενδύσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην τεχνητή νοημοσύνη, που αναφέρθηκε από το 66% των ερωτηθέντων, το 5G και 6G (58%), το cloud (52%) και τις μπαταρίες επόμενης γενιάς (34%). Όταν ζητήθηκε να προσδιορίσουν τομείς με υψηλή ανάπτυξη, το «smart manufacturing» αναφέρθηκε από τους περισσότερους ερωτηθέντες (55%), ακολουθούμενο από την «ψηφιακή υγεία» (50%), την «έξυπνη κινητικότητα» (46%) και την «ενεργειακή μετάβαση» (33%).