Με μειωμένο κύκλο εργασιών αλλά βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας έκλεισε το 2023 η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, έχοντας στη φαρέτρα της για φέτος νέες συνεργασίες με πολυεθνικές αλλά και υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα. Κατά το έτος 2023 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 62,3 εκατ. ευρώ (έναντι 70,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022), ήτοι μειωμένος κατά 12%, με την αξία των εξαγωγών να αντιπροσωπεύει το 55% του συνόλου. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ, έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2022, βελτιωμένα κατά 28%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, αυξημένα κατά 36%.

«Το 2023, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, πετύχαμε σημαντική βελτίωση όλων των δεικτών κερδοφορίας και ισχυρές επιδόσεις στις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, διασφάλιση της οικονομικής ευρωστίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης στην ελληνική και διεθνή αγορά», σχολίασε ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, εστιάζοντας στην επιτυχή αξιοποίηση των ωφελειών από την ολοκλήρωση του ισχυρού 3ετούς επενδυτικού πλάνου, το οποίο έχει επιτύχει την σημαντική μείωση του κόστους βιομηχανοποίησης.

Η ολοκλήρωση του εν λόγω πλάνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάπτυξη της Παπουτσάνης μέσα από σημαντικές συνεργασίες, καθώς συνεπάγεται ικανή ελεύθερη δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, εντός του πρώτου τριμήνου 2024 ξεκίνησε συνεργασία με μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η οποία θα έχει αναπτυχθεί πλήρως έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Ταυτόχρονα, η εταιρεία βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις και με άλλες πολυεθνικές, καθώς και μικρότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο σαπώνων και καλλυντικών για την παραγωγή προϊόντων τους στις εγκαταστάσεις της.

Περιορισμός των επενδύσεων για τα επόμενα 2-3 χρόνια
Πέραν των παραπάνω, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ευελιξίας της μονάδας στη Ριτσώνα, εξασφαλίζει:
• Σημαντική υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα (50% κατά μέσο όρο), δίνοντας τη δυνατότητα για νέες συνεργασίες και περιορισμό των επενδύσεων για τα επόμενα 2-3 χρόνια,
• Μείωση του παραγωγικού κόστους χάρη στον τεχνολογικά μοντέρνο εξοπλισμό που επιτρέπει ανταγωνιστικές τιμές προς τους πελάτες και βελτίωση της κερδοφορίας και
• Σταθερό εστιασμό στην ανάπτυξη με γνώμονα την αειφορία με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τα οποία πέρα από το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα θα συμβάλουν στην περαιτέρω βελτίωση του παραγωγικού κόστους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο πυλώνας των επώνυμων προϊόντων Παπουτσάνης αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά το 2024, μέσω του εμπλουτισμού της γκάμας των προϊόντων, της δυναμικής διαφημιστικής υποστήριξης και της ενίσχυση της παρουσίας στα καταστήματα, καθώς επίσης και με την είσοδό της σε νέες κατηγορίες (προϊόντα οικιακής φροντίδας) με κύριο όχημα το ΑΡΚΑΔΙ. Τέλος, οι κατηγορίες παραγωγών για τρίτους και ειδικών σαπωνομαζών αναμένεται να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους κυρίως μέσω διεύρυνσης του πελατολογίου (στο οποίο έχει ενταχθεί η προαναφερόμενη πολυεθνική εταιρεία) αλλά και ανάπτυξης των συνθετικών σαπωνομαζών.