Σειρά νέων παραγωγικών επενδύσεων σε όλη την Ελλάδα πρόκειται να πάρουν μπροστά το επόμενο διάστημα, με φόντο τις σχετικές αποφάσεις ένταξής τους στον Αναπτυξιακό νόμο.

Νέα μονάδα για τον ΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ
Ήδη εγκρίθηκε από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ “ΑΡΤΕΜΙΣ”» με δ.τ. «ΑΣ ΑΡΤΕΜΙΣ». Η επένδυση αναφέρεται στη δημιουργία μονάδας διαλογής και τυποποίησης οπωροκηπευτικών στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 658.106,29 ευρώ.

Το επενδυτικό σχέδιο της VEGIFRESH
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε και την υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης VEGIFRESH. Η επένδυση της εταιρείας αναφέρεται στη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας λαχανικών που διατίθενται κομμένα και συσκευασμένα στον Δήμο Θέρμης του νομού Θεσσαλονίκης, και συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 431.061,08 ευρώ.

Επεκτείνει τη δυναμικότητά της η «ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
Στην επέκταση της δυναμικότητας της χοιροτροφικής της μονάδας της επιχείρησης «ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια από τον Αναπτυξιακό. Η μονάδα βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Πέτρας του Δήμου Κατερίνης και το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης είναι 499.993,83 ευρώ.

Εκσυγχρονίζεται η LACTEA S.A.
Σε ότι αφορά την επένδυση της LACTEA S.A. αυτή αφορά τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας με αύξηση δυναμικότητας μονάδας παρασκευής τυροκομικών προϊόντων. Η επένδυση πραγματοποιείται στη θέση Πολύκαστρο του Δήμου Παιονίας του νομού Κιλκίς, και είναι συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.198.400 ευρώ.