Νέες επενδύσεις με «άρωμα» Αναπτυξιακού Νέες επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής και σε επέκταση άλλης μίας εγκρίθηκαν από τον Αναπτυξιακό Νόμο και αφορούν τον τομέα των τροφίμων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις: Gis Ergon Oil: Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Ι ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «Gis Ergon Oil», που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό/Επέκταση Ελαιοτριβείου – Τυποποιητηρίου με αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας και θεμελιώδη αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας από «τριών φάσεων» σε «δύο φάσεων» μέθοδο επεξεργασίας ελαιοκάρπου στο Δήμο «Ήλιδας» της Περιφέρειας «Δυτικής Ελλάδας», συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 581.500,00 €. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 319.825,00 €.

ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» με δ.τ. «ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» (υπό σύσταση) που αναφέρεται στη δημιουργία μονάδας παραγωγής προϊόντων από ξηρούς καρπούς (Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με κέλυφος) στο Δήμο «Βόλου» της Περιφέρειας «Θεσσαλίας», συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 296.904,00 €. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης 166.397,20 €.

Επίσης με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στο ίδιο καθεστώς ενίσχυσης επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΙ ΦΡΟΥΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ» με δ.τ. «ΜΑΙ ΦΡΟΥΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που αναφέρεται στην Ίδρυση μονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης φρούτων (Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών και φρούτων, που διατίθενται κομμένα και συσκευασμένα), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.047.860,00€. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 575.723,00€.

Τέλος, με απόφαση και πάλι του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ», με δ.τ. «ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ», που αναφέρεται στη δημιουργία μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου (Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους ίσου με 117.241,00€. Στο επενδυτικό σχέδιο χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης 64.232,55€.
Οι νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση των παραπάνω επενδύσεων ανέρχονται σε 6,20 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).