Ο όμιλος Φουρλή έχει ενισχύσει τις υποδομές του τόσο σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα όσο και τη λειτουργία των logistics centers, προκειμένου η επιχειρησιακή και εμπορική του λειτουργία όχι μόνο να συνεχίζεται απρόσκοπτα αλλά και να ενισχύεται περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις από τη θυγατρική TRADE LOGISTICS AEBE για την επέκταση των κτιρίων αποθήκευσης και διαχείρισης παραγγελιών ηλεκτρονικού εμπορίου και την αυτοματοποίηση της παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Επίσης, ο όμιλος επιδιώκει τον αρμονικό συνδυασμό του e-commerce με το «παραδοσιακό» μοντέλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας στο έπακρο τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρει μια omnichannel εμπειρία τόσο σε offline όσο και σε online επίπεδο.

H TRADE LOGISTICS, εταιρεία του Ομίλου FOURLIS, ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το Μάρτιο του 2008 με έδρα το Σχηματάρι Βοιωτίας και είναι η πρώτη πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη στην Ελλάδα. Οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης 50.000 παλετών. Η Εταιρεία έχει δημιουργήσει υπερσύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης 35.000 τ.μ. σε οικόπεδο περίπου 100 στρεμάτων, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το σιδηροδρομικό δίκτυο για την μεταφορά εμπορευμάτων, τόσο από το εξωτερικό όσο και απο το λιμάνι του Πειραιά και έχουν την δυνατότητα να στοιβάζουν σε ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο πάνω από 500 containers.