Η Provil, εταιρεία που παράγει βοηθητικές ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων, ανακοίνωσε την αύξηση των εν εξελίξει επενδύσεών της, ύψους των 4,5 εκατ. ευρώ, κατά ακόμα 1,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η εταιρεία θα επενδύσει 6 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας μονάδας σε βιομηχανικό οικόπεδο, δίπλα στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Σίνδου.

Στη νέα γραμμή παραγωγής θα δημιουργούνται καινοτόμα προϊόντα, χάρη στη συμφωνία της με το ΑΠΘ και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Επίσης προγραμματίζει για το φθινόπωρο και την κυκλοφορία νέας σειράς προϊόντων, καθώς και τη σταδιακή διείσδυση σε τρεις νέες αγορές (ΗΠΑ, Βρετανία, Σουηδία).