Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της συνεχίζει η βιομηχανία ΕΔΕΣΜΑ, προσβλέποντας στην ταχεία ανάπτυξή της. Την περασμένη χρονιά πραγματοποιήθηκαν προσθήκες σε κτιριακό, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό συνολικού ύψους 824,5 χιλ. ευρώ. Οι πραγματοποιηθείσες επενδύσεις θα προσδώσουν την ικανότητα στην εταιρεία να εντατικοποιήσει την παραγωγική διαδικασία με περιορισμό του κόστους παραγωγής.

Πέρυσι η βορειοελλαδίτικη βιομηχανία εμφάνισε πωλήσεις 43.031.070,94 ευρώ έναντι 42.740.625,30 ευρώ το 2019, το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε 6.865.868,44 ευρώ από 6.332.252,54 ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 505.880,23 ευρώ έναντι κέρδους 34.379,14 ευρώ. Στόχος της εταιρείας είναι η επίτευξη ικανοποιητικής ρευστότητας, για να ανταπεξέρχεται στους κινδύνους και η διατήρηση της κερδοφορίας με παράλληλη αύξηση της παραγωγής και του κύκλου εργασιών.

Η ΕΔΕΣΜΑ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1932 με έδρα τη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Βασικό της αντικείμενο είναι η βιομηχανική παραγωγή και επεξεργασία πάσης φύσεως, μορφής και τύπου αλλαντικών και γενικά κρεατοκατασκευασμάτων, η κονσερβοποίηση τους, καθώς και πάσης φύσεως οπωροκηπευτικών, κρεάτων ή τροφίμων και η παρασκευή άλλων εδεσμάτων, η για λογαριασμό τρίτων αγορά και πώληση των παραπάνω προϊόντων παραγωγής τρίτων, η παραγωγή και διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, βιομάζα κλπ) και η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων μαζικής εστίασης και η λιανική πώληση προϊόντων.