Το «πράσινο φως» στην υλοποίηση επιπρόσθετου έκτακτου επενδυτικού πλάνου ύψους 25,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 21,4 εκατ. ευρώ αφορούν στις επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ξάνθη και 4,1 εκατ. ευρώ στις επενδύσεις στις εγκαταστάσεις του ομίλου στη Σκωτία, άναψε το διοικητικό συμβούλιο της Πλαστικά Θράκης.
Το σύνολο του νέου επενδυτικού πλάνου, αλλά και των υφιστάμενων επενδυτικών ενεργειών είναι πλήρως εναρμονισμένα με την εφαρμογή της πολιτικής βιωσιμότητας του ομίλου, στα πλαίσια της σταθερής, μακροπρόθεσμης, βιώσιμης ανάπτυξης του.

Η διοίκηση του ομίλου είναι πεπεισμένη ότι η υλοποίηση συνολικά των επενδυτικών πλάνων διαμορφώνει συνθήκες ώστε ο όμιλος να εισέλθει σταδιακά σε μια νέα εποχή ανάπτυξης, βελτίωσης των υποδομών, περαιτέρω επέκτασης των δραστηριοτήτων και βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους, συγκριτικά με τα προ πανδημίας επίπεδα
«Γερή» βάση για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών πλάνων

Ταυτόχρονα, η ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη και νέων επενδυτικών πλάνων, όπως αυτά θα διαμορφωθούν τα προσεχή έτη, ενέργειες που με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στην επιτυχή υλοποίηση της νέας στρατηγικής, πάντα εντός των πλαισίων της κερδοφόρας βιώσιμης ανάπτυξης.

Εν τω μεταξύ μέρος των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν (όπως η μηχανή παραγωγής τεχνικών μη υφαντών υφασμάτων Meltblown), σε περίπτωση περιορισμού της ζήτησης προϊόντων προσωπικής προστασίας και υγείας στο μέλλον, θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή προϊόντων για την εξυπηρέτηση άλλων κλάδων και εφαρμογών. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο εξάμηνο του 2021, σημειώθηκε άνοδος +384,1% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου (στα 48,5 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), συνοδευόμενη από άνοδο 50,8% στον κύκλο εργασιών (στα 234,2 εκατ. ευρώ από 155,3 εκατ.).